927x127 HEAD VPRAVO

Krev

Krev je nazývána tekutou tkání. Spojuje buňky všech ostatních částí těla s vnějším prostředím. Přivádí k buňkám kyslík a živiny, a odvádí od nich zplodiny výměny látkové. Krev je u zdravého člověka neustále v pohybu. Proudí uzavřenou soustavou cév. Stálé proudění krve zajišťuje srdce, které ji svými stahy vypuzuje do krevního oběhu.

Funkce krve
Transportní – přenáší kyslík a živiny, tuky, bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny, hormony a minerální látky. Odvádí odpadní látky, které vznikají činností buněk.

Termoregulační – rozvádí po těle krev z míst, kde se tvoří ve značné míře teplo a ohřívá krev (játra) do míst s nižší teplotou.

Podílí se na udržování homeostázy – stálosti vnitřního prostředí.

Obranná funkce – brání organismus proti choroboplodným zárodkům

Zástava krvácení – hemostáza, kterou se tělo brání před velkými krevními strátami.

Celkové množství krve tvoří zhruba 1/33 hmotnosti těla, zhruba 8 %. Dospělý muž má okolo 6 l krve, žena 4,5 – 5 l krve. Lidský organismus je velmi citlivý na změny stálého objemu krve. Náhlé ztráty menšího množství, do 500 ml snáší dobře. Ztráty nad 1 500 ml však mohou být smrtelné. Pozvolné ztráty snáší tělo lépe.

Tvorba krve
Krev a její složky neustále zanikají a jsou nahrazovány nově vznikajícími. Za jeden den se vytvoří až 50 ml krve.

Krev se skládá z plazmy a krevních buněk – elementů. Poměr mezi těmito dvěma složkami, tedy plazmou a krevními elementy, se nazývá hematokrit. Máme přibližně 57 % plazmy a 43 % krevních elementů.

Plazma
Tvoří tekutou část krve, v níž jsou rozpuštěné organické a anorganické látky. Je vazká, neprůhledná, nažloutlé barvy.

Krevní buňky
Červené krvinky (erytrocyty) – hlavní funkce je transport kyslíku a kysličníku uhličitého. Hlavní stavební složkou je červené krevní barvivo – hemoglobin. Vznikají v dospělém věku v kostní dřeni.
Bílé krvinky (leukocyty) – buňky různého tvaru a velikosti. Jsou schopny fagocytózy – pohlcování částic, které jsou pro tělo cizí.
Krevní destičky (trombocyty) - nejsou ve skutečnosti buňky, nemají buněčné jádro. Podílejí se na zástavě krvácení. Při porušení celistvosti cévy se shlukují (agregace) a přilnou na stěnu cévy (adheze). Tím vytvoří první krevní zátku, zabraňující krvácení. Zároveň se začne z trombocytů uvolňovat tromboplastin, která se spolu s řadou dalších látek podílí na srážení krve a zástavě krvácení vytvořením definitivní krevní zátky.

 

 

  • latinsky: sanguis
  • skloňovaný název: krví
  • skloňovaný název 2: krev
  • produkty: 937

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

// EOF