927x127 HEAD VPRAVO

Kujme plány a plňme své cíle - Element Dřevo

  • Napsal(a) Hana Grasslová

Silný element dřeva nám dává možnost náš život plánovat, a podle plánu dále prožívat. Je to energie, která ztělesňuje naši představivost, je to vizionář v nás, vynálezce, objevitel. Je to síla tygra, mrštná, flexibilní, připravená na skok do života. Zvědavá na neznámé a připravená k riziku. Uskutečňujeme sami sebe.

Na jaře se dostáváme do období elementu dřeva. Představme si strom, který svými kořeny získává výživu ze země, a silnými větvemi se natahuje k nebi. Je pružný, dokáže se ohnout pod tlakem větru, ale přesto je silný a stabilní.

Je spojen s nebem a zemí, prochází všemi ročními obdobími. Roste, prospívá a přináší nový život. Takto bychom mohli charakterizovat kvalitu energie dřeva.

Takový jako tento strom je člověk. Narodíme se, abychom zakořenili, rostli do všech stran, expandovali a rozvinuli se. Když se nám podaří jako stromu v lese být na úrodné půdě, prosvícení sluncem, pak budeme i my uzemnění, přizpůsobiví a silní.

Co se ale stane, když se objeví překážky bránící růstu? Když v našem životním prostoru nemáme dostatek místa? Když jsou naše větve ořezány, chybí slunce anebo naše země není dostatečně hnojena?

Ztrácíme pak schopnost se vyjádřit, cítíme se stísněně, frustrovaně, a těžko se nám navazují kontakty. Začíná se v nás shromažďovat zlost, vztek a vznětlivost, protože nemůžeme projevovat své potřeby a nemůžeme žít svou kreativitu. Naše duše se stává otupělou.

Element dřevo v nás se dostává do disharmonie.

Na tělesné rovině se pak projevuje element dřevo v oblasti jater a žlučníku.

Játra vykonávají v těle mnohé důležité funkce související s krví, čchi i tělesnými tekutinami. Podle čínské medicíny uschovávají krev, řídí vnitřní prostupnost organismu, jeho pohyb i vzestup čchi v něm. Dále je zde přímá souvislost s kvalitou šlach, vaziva, nehtů a očí.

Element dřevo v harmonii

Bezproblémový růst, volný a plynulý, odvaha ukázat se takový, jaký člověk je, schopnost kreativních vizí, schopnost vlastního úsudku, laskavost, flexibilita, schopnost tvoření plánů a lehké rozhodování, jasná představa o tom, co člověk chce.

Element dřevo v nerovnováze

Neprožitý vztek, potlačovaná zlost, lehká vznětlivost, stálá navztekanost, dominantnost, kritičnost hlavně vzhledem k druhým, plný rozsudků, nepřátelství, hořkého cynismu, nedůvěřivosti, nepřizpůsobivost (jako suché dřevo) a odpor ke změnám, bojácnost, nerozhodnost, přehnané reakce, braní sebe sama moc vážně

Element dřevo – přiřazení

Roční doba: jaro

Barva: zelená

Světová strana: východ

Chuť: kyselá

Smyslový orgán: oči

Pocit: vztek

Hlasový projev: křik

Meridiány: játra, žlučník

Denní doba: ráno

Tělní tekutina: slzy

Síla ke: klíčení

Nedostatek energie dřeva

Může docházet k problémům, jako je blokace páteře, cukání svalů. Patří sem veškeré oční problémy, problémy s nehty jako lámavost či křehkost. Ale také migrény, alergie, vředy. Na oslabení elementu dřeva ukazuje také přílišná hlasitost a řev.

Posilující aktivity:

dynamická meditace, strečink, láskyplné koukání do dálky, hlavně na zelené pozadí, procházky v lese

Oslabující aktivity:

nadměrné čtení a sledování televize, práce na PC, kulturistika, drogy jakéhokoli charakteru

Přebytek energie dřeva

Projevuje se na emoční úrovni výbuchy vzteku, na fyzické to mohou být problémy se žlučníkem - tlak, bolesti a podobně. V tomto případě se použije přípravek, který reprezentuje kov (sekera oseká dřevo).

Doporučení přípravků:

Při nedostatku energie elementu dřeva používáme přípravky zelené (Detoxin, Vista Clear, Smil písečný, Citronová tráva, Achyrocline), nejlépe v kombinaci s modrými doplňky (Diocel biominerál, Smilax)

Při přebytku energie v oblasti elementu dřeva používáme přípravky fialové (Baktevir Deviral, Dinavir, Gerocel kapky i Gerocel kapsle, čaj Rosa Prunela)

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

// EOF