927x127 HEAD VPRAVO

Element dřevo v souvislostech

  • Napsal(a) Hana Grasslová

Z pohledu východní medicíny mají orgány v porovnání se západní medicínou obšírnější význam. Orgány nejsou z pohledu „východu“ pouze „anatomické formy“ s omezenými tělesnými funkcemi, ale vytváří, řídí a určují duševně-emoční kvality v člověku. Proto jsou nazývány také tělesně-duševními orgány. Klíč k porozumění orgánům z pohledu čínské medicíny nalezneme v přiřazeném principu každého elementu, který působí specifickou energií skrze přiřazený orgán.

 Játra jsou označována jako vládce energie čchi a dům duše. Společně se žlučníkem řídí průběh procesů týkajících se elementu dřeva. Kontrolují množství a kvalitu krve, oči a sílu zraku, svaly a pohyblivost, kvalitu nehtů na rukou a nohou.

Játra řídí průchodnost
Tato funkce zabezpečuje, aby vše, co se v organismu má pohybovat – čchi, krev, výživné látky apod. –, mohlo volně a bez překážek plynout, dostávat se na místo určení nebo se i vylučovat mimo tělo. Jejich úkolem je udržovat přiměřenou vnitřní uvolněnost a průchodnost. Dojde-li k narušení této funkce, dochází k různým chorobným změnám.

Narušení se může projevovat dvěma způsoby:

Nedostatečná průchodnost
V takovém případě se čchi jater zahrazuje a sráží, což fyzicky způsobuje například pocity tlaku pod žebry a v hrudi nebo nechutenství. V psychice se zahrazení jaterní čchi projeví stavy deprese, pochybovačnosti, neveselými náladami, negativismem, plačtivostí a vzdycháním.
Přílišná průchodnost
Projevuje se předrážděností, nervozitou, hněvivostí, rozpínavými bolestmi v hlavě, potížemi s usínáním a množstvím snů, nespavostí, zrudnutím tváře a očí, a ve vážnějších případech až určitými poruchami psychiky – pomateným nadáváním, výbuchy agrese, nekontrolovatelným pobíháním a podobně.
Játra se z hlediska účasti na psychickém životě považují za energetický orgán, a proto jsou obrazně nazývána vrchním velitelem, z něhož vycházejí rozhodnutí.

Játra a menstruace
Biologické zvláštnosti žen – menstruace, těhotenství, rození apod. – souvisejí s činností více orgánů, ale zvláště důležitou roli při nich hrají játra. Proto se také říká, že „prenatální základ u žen představují játra“. Je to proto, že určují vztah k regulování množství krve (která je nevyhnutelná pro chod zmíněných funkcí), a proto, že ženy v důsledku pravidelného krvácení, živení plodu i porodu jsou náchylné trpět nedostatkem krve. Stav jater proto ve velké míře určuje celkový zdravotní stav žen.


Játra řídí šlachy a vazivo
Činnost šlach je podle čínské medicíny podřízena játrům, neboť šlachy dostávají výživu od jaterní čchi. Podílejí se na stahování a uvolňováni svalstva, a tím i na pohybu kostí a kloubů čili na celkovém pohybu těla.
Jestliže jsou játra v dobrém stavu, mají dostatek krve a vyrovnanou energii, jsou i šlachy a vazivo vláčné a pružné, což tělu dává živou a přirozenou pohyblivost.
Není-li tomu tak, chorobné stavy v játrech často nepříznivě ovlivňuje funkčnost šlach a vyvolávají různá onemocnění s tím spojená. Při nedostatku energie a krve v játrech ani šlachy nemají potřebnou výživu, což způsobuje celkovou ochablost, dřevěnění údů, potíže s ohýbáním končetin, chvění rukou a nohou. Při horečnatých onemocněních zůstávají pak šlachy bez výživy, což může vést až ke křečovitým záchvatům, zkroucení končetin, ztuhlosti šíje, zatínání čelistí, napružení páteře apod.

Játra a únava
V souvislosti s funkcí řízení šlach se o játrech říká, že jsou „zdrojem odolnosti vůči únavě“. Vitalita pohybů závisí na stavu šlach, a ten je pak podmíněn přísunem živin z jater. Proto mají-li játra dostatek krve a šlachy jsou dobře zásobovány výživou, organismus je pak pohybově vysoce výkonný a nepodléhá snadno únavě. Při disharmonii nastává opačná situace a člověk se pak rychleji unavuje. I únava a zhoršení pohyblivosti ve stáří souvisejí s tím, že s postupujícím věkem se oslabuje čchi a krev jater, a proto už ani šlachy nejsou tak pružné a dochází k rychlejší únavě.

Játra a nehty
Podle čínské medicíny jsou nehty „zbytkem šlach“. Jsou vnějším pokračováním stejného materiálu, z jakého jsou v těle tvořeny šlachy. Je tedy jasná souvislost. Když je vše v pořádku, nehty jsou pevné, hladké, lesklé a mají červenou barvu. V případě oslabení jater se mění i kvalita a vzhled nehtů. Jsou pak lámavé, křehké, vysušené a bezbarvé. Díky spojitosti mezi vzhledem nehtů a stavem jater je možné do jisté míry tuto znalost využít i při určování diagnózy.

Játra a oči
Oči mají spojení se všemi orgány v těle. Největší spojení však mají s játry. Z dráhy jater vede odbočka ke spoji (očnímu nervu) mezi zadní stranou oční koule a mozkem, a touto cestou přichází k očím i výživa z krve jater nutná pro jejich činnost. Stav jater proto rozhodující měrou ovlivňuje i kvalitu zraku a různé oční nemoci jsou často způsobeny právě chorobnými poruchami jater. Nedostatek energie v játrech způsobuje rozmazané vidění anebo šeroslepost, vyčerpání jater se projevuje pocitem suchých očí a oslabením zraku. Nadbytek a zablokovaná energie v játrech může vést k zákalu rohovky a zánětu očí s bolestivými otoky.

Játra a slzy
Slzy vytékají z očí, jež jsou vnějším vývodem jater. V normální situaci slzy zvlhčují prostředí očí, pomáhají ho udržovat čisté a zbavovat se přidaných vzniklých nečistot. Při chorobných poruchách jater však může docházet i k některým anomáliím ve vylučování slz. Nedostatek energie způsobuje sníženou tvorbu slz a následný pocit sucha v očích, přebytek a zablokování vyvolává zvýšené slzení.

Abychom měli játra v pořádku, je třeba se o ně dobře starat.
Tak jako ledviny, je to orgán, který když začne bolet, bývá onemocnění již fatální. Proto je třeba si všímat toho, co nám naše tělo naznačuje již dopředu, podle souvislostí s orgány.

Je třeba dodávat tělu dostatek minerálů a vitamínů, ať už pestrou stravou či v podobě potravinových doplňků.

Chceme-li játra podpořit přípravky Diochi, doporučila bych:
Při oslabení – přípravky zelené: (Detoxin kapky, Vista Clear, čaj Smilax Officinallis, v kombinaci s přípravky modrými (Diocel Biominerál, Diocel, Androzin kapky).
Při nadbytku – přípravky fialové ( Baktevir, DiNAvir, Deviral).

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

// EOF