Vytisknout tuto stránku

Proč se u doplňků stravy nedozvíte informace o jejich účincích

Proč se u doplňků stravy a přírodních látek nedozvíte informace

EU všem výrobcům doplňků stravy nařídila stáhnout informace z webů a letáků, které by vzbuzovaly dojem, že něco léčí. Prý tím chrání spotřebitele. To se stalo i nám, letitému výrobci a distributorovi přírodních bylinných doplňků stravy.

Dnem 14.12.2012 nabylo účínnosti nařízení Komise (EU) č. 1924/2006, (dále jen "nařízení"), kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin. Toto nařízení zásadně mění možnosti použít všeobecně známé informace u minerálů a vitamínů.

Je povoleno použít pouze zdravotní tvrzení posouzená Evropským vědeckým poradním orgánem (EFSA), který hodnotil účinky potravin a živin na naše zdraví. Evropská komise pak vydala seznam 222 zdravotních tvrzení, která smějí být použita na určité potraviny a jejich složky. Je to však pouze 10% ze všech předložených zdravotních tvrzení. Většina ze 4000 podaných zdravotních tvrzení získala negativní stanovisko. V současné době existuje ještě přibližně 1300 tvrzení (týkajících se převážně léčivých bylin), která nebyla posouzena.

Co je to zdravotní tvrzení?

Zdravotní tvrzení je informace týkající se zdraví, která je uvedena v reklamě či na obalu potraviny, a dává do souvislosti potravinu a zdravotní stav člověka, nebo také preventivní působení potraviny na zdraví. Příkladem zdravotního tvrzení je "vápník je dobrý na kosti" na krabici mléka či "dobré pro srdce a cévy" na doplňku stravy obsahujícím omega 3 mastné kyseliny z ryb.

Proč vlastně přišlo toto nařízení na svět?

Cílem tohoto nařízení bylo dát spotřebitelům větší jistotu ohledně správnosti a přesnosti zdravotních tvrzení používaných na obalech výrobků a v reklamě. Má tedy chránit spotřebitele, aby nebyl klamán.

Náš pohled:

Diochi se zabývá výrobou a distribucí doplňků stravy již od roku 2003, tj více než 17 let.

Určitě existují firmy, které záměrně označují přípravky tak, aby vzbudily dojem, že mohou vyléčit zdravotní problémy, ale ty určitě nebudou roky existovat oficiálně na českém i mezinárodním trhu a získávat mezinárodní ocenění. Tyto přípravky získáte většinou podomnín způsobem prodeje, ale protože tyto firmy informace nijak nezveřejňují, toto nařízení je stejně nepostihne.

I věda dnes ví, že správně zvolená strava pomáhá udržet zdraví a jednoznačně patří mezi základní preventivní opatření. Doplňky stravy patří mezi stravu zesílenou, která dodává tělu potřebné látky v koncetrované podobě, aby fungovalo tak, jak má. Bohužel však  tímto nařízením spotřebitele moc nechrání, protože ti tak nedostanou informace, podle kterých by se mohli rozhodnout do jaké míry chtějí své zdraví těmito doplňky stravy ovlivnit.

Používejte proto herbáře, které jsou ověřené stovkami let zkušeností. Vzhledem k tomu, že Diochi využívá znalosti Tradiční čínské medicíny, jsou tyto zkušenosti a informace staré tisíce let.

Jak Evropský vědecký poradní orgán testoval - zdravotní tvrzení byla posuzována nesprávným způsobem. Proces posuzování byl velmi podobný postupu, používanému při hodnocení léčiv, což je pro potraviny nevhodné. Tvrzení pro léčiva lze snadno prokázat, protože jejich účinky jsou viditelné rychleji (bohužel i ty nežádoucí). Účinky potravin a živin jsou méně výrazné a v některých případech jsou zaznamenána až po dlouhodobém užívání. Ano, zde můžete namítnout, proč užívat doplňky stravy, když léky fungují rychleji? Odpověď je jednoduchá. Léky obsahují většinou jen jednu látku z byliny. Ta je pak jako extrakt silnější, ale mnohdy s nežádoucími účinky. Proč? Příroda bylinu vymyslela tak, aby obsahovala komplex látek, které se navzájem doplňují. Takovýto komplex pak možná účinkuje pomaleji, ale o to důkladněji. Opravdu si myslíte, že jsme chytřejší než příroda?

Celkově vzato se však může vědecká i alternativní medicína shodnout na tom, že vhodně zvolená strava může příznivě ovlivnit civilizační onemocnění.

Řiďte se prosím zdravým selským rozumem, hledejte informace o bylinkách na internetu, kterých je naštěstí k dispozici dost.

Přejeme hodně zdraví - Vaše Diochi

 

Přečteno 512 krát Vytvořeno čtvrtek, 30 červenec 2020 10:28 Naposledy změněno pátek, 07 srpen 2020 08:29