927x127 HEAD VPRAVO

Nebezpečná laciná krása

  • Napsal(a) Vladimír Ďurina

Některé věci vypadají neškodně, ale nejsou. Kadmium vypadá jako stříbro, na pohled je hezké, ale když se dostane do organismu, způsobí závažný problém. Tiše se vstřebává a ubližuje.

Většinou si pečlivě hlídáme, aby hračky z umělé hmoty neobsahovaly ftaláty, které jsou karcinogenní, ale ani nás nenapadne, že stejně vážný, ne-li vážnější problém mohou přivodit věci z kovu. Takovým příkladem je lehkovážný přístup ke stavebnicím, kde jsou malé dřevěné hříbečky, kuličky a tyčinky mající v sobě zabudovaný magnet. Když takovou věc dítě spolkne, nic se nestane. Když ale na takovou hračku dostane chuť dvakrát, bude mít velké štěstí, pokud to přežije. Jak magnet prochází střevem, dlouho se nemusí nic dít. V místech, kde se střevní kličky k sobě přiblíží, magnety sepnou a již nepustí. V tom místě přestane stěnou střeva proudit krev, tkáň rychle odumírá. Symptomy nemusí zpočátku nic vážného signalizovat, a pak už je najednou pozdě. Nefunkční část tkáně dovolí mikrobům pronikat do dutiny břišní, rozvine se těžká sepse a ta bývá většinou smrtelná.

Pokud také máte doma ve zvyku připínat si na ledničku vzkazy a děláte to něčím, co jen trochu připomíná lentilky, vězte, že vynalézavost dětí je nezměrná.
A i když ty vaše jsou již velké a rozumné, sousedovy mohou být v nestřeženém okamžiku stejně nápadité, chirurgové by vám o tom mohli vyprávět.

Zrádné šperky

Nebezpečí ale nečíhá jen v magnetických kovech. Patříte-li mezi horních deset tisíc a ve vaší šperkovnici je jen zlato, stříbro a brilianty, netřeba číst dál. Pokud jste normální a nestydíte se za levnější náušnice, prstýnky a přívěsky, můžete si být téměř jisti, že obsahují kadmium. Slitiny z tohoto kovu lze totiž snadno tvarovat, nekorodují a jsou levné. I když všichni víme, že kadmium je škodlivé a v potravinářských strojích se již nesmí používat, z ozdůbek pro nás a naše děti si těžkou hlavu neděláme. Samotné šperky by ani tak problémem být nemusely, kdyby... Kdyby se pole nehnojila fosfáty, jež obsahují kadmia více, než je záhodno. Bez tohoto kovu se dnes neobejde prakticky ani žádná elektronika. Používá se v galvanovnách, pokovují se jím součástky, zahrádkáři se jím brání proti napadení úrody plísněmi. Dost si ho do plic zaopatří aktivní i pasivní kuřáci a hodně ho je také ve zplodinách z motorů. Je základem dobíjecích monočlánků, obsahují ho čistírenské a odpadní kaly a i v obyčejném městském smogu ho je dost. Před kadmiem se dnes neschováte.

Zákeřnost kadmia tkví v tom, že se v těle kumuluje

I když inspekce a další kontrolní orgány se ho snaží v potravinovém řetězci uhlídat, že bychom si mohli přiotrávit děti doma sami, nás nevzrušuje. Na významné riziko nyní upozorňují američtí toxikologové z Ohia v článku v Environmental Health Perspectives (EHP). Otravy a alergie na kadmium narůstají spolu s tím, čím více se nám ho v těle naakumuluje. Stačí maličkost – třeba jen vzít si hodinky, jejichž dno je z levné „nerez slitiny", a marně pak pátráme, proč se nám po celém těle rozlezl ekzém.

Jedno z rizik pro naše ratolesti se skrývá právě v lisovaných či litých ozdůbkách, které děti rády cumlají a občas i spolknou. A některé dorůstající princezny se rády zdobí levnými náušnicemi a ani nevědí, že jejich ledviny a celý hormonální systém začíná kolabovat. Američtí výzkumníci tvrdí, že zdaleka nejde o výjimku a že se v takových případech malé tělíčko vystaví stonásobku maximálního expozičního limitu daného pro tento toxický kov.

Děti mohou spolknout jedovaté přívěsky

Aby svému strašení mladých maminek dodal Jeffrey Weidenhamer z Ashland University v Ohiu patřičnou váhu, nakoupil v amerických obchodech 69 přívěsků a šperků. Jednalo se o „levnou krásu" pod pět dolarů, původem z Číny, ale i z USA. Paradoxem bylo, že na řadě z těchto věciček bylo přímo uvedeno, že jsou určeny dětem. Provedl s nimi testy, které odpovídaly podmínkám průchodu zažívacím traktem. Zatímco se denní příjem kadmia u lidí pohybuje na úrovni 50 µg, a i to již považujeme za problém, z pokusů provedených Weidenhamerem vyplývá, že když dítě takový předmět spolkne, dostane jednorázově 1000 mikrogramů Cd a někdy až 2100 µg (to podle typu slitiny). Může za to kyselé prostředí v žaludku, které přispěje k tomu, že se kovu uvolní hodně.

Mávnout rukou nad tímto varováním vědců by nebylo moudré. Přiotrávit si dítě kadmiem je snadnější, než se ještě nedávno zdálo. Kadmium neničí jen ledviny, játra či kůži, na níž způsobuje ekzémy. Kromě alergií s různým stupněm projevu má dokonce účinky samičích hormonů ze skupiny estrogenů. To je přímo šokující zjištění. I když se atomy kovu od molekuly estrogenů diametrálně liší, obě látky se v buňce vážou na tatáž vazebná místa (receptory).

Kadmium tak působí, jak je nyní módní říkat, jako endokrinní disruptor

Tento hormonální buldozer rozvrátí metabolismus tak dokonale, že pokusným zvířatům přivodí spoustu fyziologických problémů včetně těch, které navozují počátek rakoviny mléčné žlázy.
Kadmium patří mezi několik málo prvků, jejichž vliv na zdravotní stav lidského organismu je jednoznačně negativní. Tento fakt se zdá být kuriózní například i proto, že je chemicky velmi podobné zinku, jenž je naopak nezbytnou součástí potravy a je důležitý pro správný vývoj a zdravotní stav lidského organismu. Právě vzájemná chemická podobnost těchto prvků však působí problémy, protože kadmium může snadno vstupovat do různých enzymatických reakcí místo zinku a následné biochemické pochody neproběhnou nebo probíhají jiným způsobem. Bylo prokázáno, že kadmium může v ledvinách setrvat až desítky let.
Dalším rizikovým faktorem u kadmia je skutečnost, že se jedná o mimořádně kumulativní jed. Přijaté kadmium se z organismu vylučuje jen velmi pozvolna a obtížně. Většina kadmia se koncentruje především v ledvinách a v menší míře i v játrech. Právě ledviny jsou při chronické otravě kadmiem nejvíce ohroženy.

Hlavní zdravotní problémy dlouhodobé (chronické) otravy kadmiem:
• poškození ledvin a jater
• osteoporóza – (řídnutí kostí)
• anemie (chudokrevnost)
• zvyšuje se i riziko srdečních a cévních onemocnění.

Vyšší obsah kadmia totiž působí na metabolismus vápníku a způsobuje jeho zvýšené vylučování z organismu s následkem zeslabení kostní hmoty.
Kadmium je také prokazatelně karcinogenní a jeho vysoký obsah v organismu zvyšuje riziko vzniku rakovinného bujení. Při jednorázové vysoké dávce kadmia se dostavují bolesti břicha, průjmy a zvracení.

Cesta kadmia do organismu:
• potravou
• dýcháním

Rizikové potraviny s vyšším obsahem kadmia:
Především vnitřnosti (játra, ledviny), ryby, které byly kadmiem kontaminovány při svém růstu.
Rizikové mohou být i zemědělské plodiny pěstované na kadmiem kontaminované půdě.

Kadmium ve vzduchu se dostává daleko

Vzhledem k nízkému bodu varu se tento prvek poměrně snadno dostává do atmosféry. Je proto nezbytné, aby hutní provozy, které s kadmiem pracují, velmi důsledně dbaly o dokonalé čištění plynných exhalací, jež z nich odcházejí. Ohroženi totiž nejsou pouze přímo pracovníci v uvedených provozech, ale i obyvatelstvo v okolí, protože kadmium nasorbované na prachové částice a atmosférický aerosol může být větrem transportováno na značně velké vzdálenosti. Co asi obsahuje vzduch v okolí Českého Těšína, kde byla již několikrát v minulosti zjištěna nejvyšší koncentrace toxických látek?

Kuřáci dobrovolně vdechují jedovaté kadmium

Je jednoznačně prokázáno, že v náhodně vybraném vzorku populace obsahují ledviny silného kuřáka minimálně 10x více kadmia než u nekuřáka.
Kuřák je kromě běžně uváděné rakoviny plic ohrožen i rakovinou nebo chronickým selháním činnosti ledvin. Když se sníží funkce ledvin, s ní klesá i činnost lymfatického a imunitního systému, krvetvorba, funkce hormonálního systému, menší je pohyblivost spermií a tak dále. Prostě kadmium nás vůbec nešetří.
Kolik kadmia se dostane v Evropě do vzduchu?
Pouze v západoevropských zemích se ho dostává do ovzduší přibližně 350 tun ročně. Oblasti tímto kovem zvláště ohrožené jsou Japonsko a střední Evropa. Kadmium přechází do ovzduší ve formě těkavých sloučenin již při teplotě 480 °C.
Kadmium přijímané potravou se vstřebává asi z 1–5 %, ze vzduchu kolem 50 %. Bylo by určitě zajímavé nasbírat vzorky ze zamořeného vzduchu a udělat rozbor na kadmium, třeba až zase nastane kritická situace v Českém Těšíně.

Jak se zbavit kadmia?
Pro detoxikaci od těžkých kovů použijeme zejména přípravek Diocel, který má vztah k ledvinám. Název Diocel je složen ze slova dio – božský a přípony cel jako celit, zacelovat, nebo ze španělštiny – celula znamená buňka. Bioinformace Diocelu dokážou z těla odstranit různé těžké kovy, jako je olovo, kadmium, rtuť, arzen atd.

Dávkování použijte malé – 3x 5 kapek. Čím menší dávka, tím bude efekt větší.
Současně užíváme Gerocel kapsle.
Dávkování - 3x 2 kapsle denně, pro děti stačí 1x 1. Celková délka užívání by měla být 4 týdny.
V případě, že pracujeme v prostorech, kde se uvolňují těžké kovy do ovzduší nebo se vstřebávají pokožkou, jako jsou železárny, výroba elektroniky, zubní ordinace, měli bychom preventivně užívat Gerocel kapsle – 2x 1 za den, nebo aspoň 1x 1 kapsle denně a kúru s Diocelem absolvovat přibližně 2x za rok. Záleží, v jakém prostředí se nacházíme, jaké těžké kovy tam jsou a jaké jsou možnosti průniku do našeho těla.
V době smogu ve městě ochráníme své zdraví detoxikační kúrou Diocel kapky a Gerocel kapsle.
Tato prospěšná kombinace byla vyvinuta ve spolupráci s výzkumným ústavem anorganické chemie a je zcela unikátní. Organické látky Gerocelu kapsle vychytají těžké kovy z krve, vytvoří s nimi stabilní komplexy a tělo se jich elegantně zbaví bez toho, aby nám více škodily.

Ochrana domácích mazlíčků:
Stejně postupujeme, pokud chceme detoxikovat naše čtyřnohé mazlíčky. I oni trpí intoxikacemi těžkých kovů.

Ochrana vlastní zahrádky:
Jestliže chcete svázat těžké kovy třeba ve vaší zahrádce, při zalévání přidejte na 8 litrů vody jednu vysypanou kapsli Gerocelu kapsle. Zároveň se zvýší i úroda. Obsažené přírodní látky v Gerocelu kapsle podporují i vitalitu rostlin.

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

// EOF