Játra

Játra jsou největší žlázou těla a největším vnitřním orgánem vůbec. Váží kolem 1,5 kg a v klidu jimi protéká každou minutu 1,5 litru krve, což představuje 25 procent minutového srdečního výdeje. Ve srovnání s ostatními orgány jsou játra jedinečná tím, že jsou napojena na dva krevní oběhy současně. Vede k nim jednak přívodní tepna velkého oběhu - tedy jaterní tepna odstupující z aorty - jednak přívodní žíla z břišní oblasti - tedy žíla portální čili vrátnicová. Portální žilou přitéká do jater krev ze střev, sleziny a slinivky břišní, obsahující látky získané trávením a resorpcí z potravy. Portální žíla se v játrech větví na jemné žilky, kolem nichž jsou sloupcovitě uspořádány jaterní buňky, jichž je asi 250 miliard.

 

Játra se vyznačují nebývalou regenerační schopností. Po 50- až 60procentní resekci jaterní tkáně dorostou lidská játra do původní předoperační velikosti během několika měsíců. Rovněž v případě toxického poškození se nepoškozené jaterní buňky dokáží zmnožit tak, že postupně nahradí poškozenou tkáň.
Základní funkční jednotkou jater je tzv. jaterní lalůček tvořený jaterní tkání obklopující větévku vrátnicové žíly, jaterní tepny, žlučovodu a lymfatické cévky. Těchto lalůčků je v játrech přibližně 100 000 a plní všechny základní jaterní funkce.
Játra mají pro organismus životně důležitý význam. Jednou z mnoha jejich funkcí je produkce důležitých bílkovin krevní plazmy. K těmto bílkovinám patří například albumin, který reguluje výměnu vody mezi krví a tkáněmi, dále tzv. komplement, což je skupina bílkovin hrajících důležitou roli v imunitním systému, koagulační faktory, jež umožňují srážení krve, a globin - součást hemoglobinu. Játra produkují rovněž cholesterol a některé speciální lipoproteiny umožňující transport tuků v krvi.
Další funkcí jater je zpracování glukózy, kterou organismus bezprostředně nepotřebuje, a její zásobní ukládání v podobě glykogenu. Jestliže naopak organismus potřebuje vyrobit větší množství energie nebo tepla, přeměňují játra glykogen zpět na glukózu a uvolňují ji do krevního oběhu.

Játra dále regulují krevní hladinu aminokyselin, které jsou základními stavebními kameny bílkovin. Bezprostředně po jídle, kdy je aminokyselin v krvi větší množství, přeměňují játra část z nich na glukózu, další část na bílkoviny, část na jiné aminokyseliny a konečně část na ureu (močovinu), která odchází do ledvin, kde je vylučována do moči. Spolu s ledvinami se játra podílejí na odstraňování zbytků léků a jedů z krve, které by se jinak v krvi hromadily. Játra absorbují látky, jež je třeba z krve odstranit, mění jejich chemickou strukturu, činí je rozpustnými a vylučují je do žluči. Žluč odvádí odpadní produkty z jater a podílí se i na odbourávání a absorpci tuků v tenkém střevu.

Třebaže funkce jater jsou neobyčejně komplexní, jde o pozoruhodně přizpůsobivý orgán, který je schopen zajistit požadované funkce i tehdy, je-li zničena či chirurgicky odstraněna polovina, v některých případech až tři čtvrtiny, jeho tkáně. Přesto však není radno vystavovat játra zbytečným zdravotním rizikům, protože jejich detoxikační funkce je nenahraditelná.

 

  • latinsky: iecur
  • skloňovaný název: játry
  • skloňovaný název 2: játra
  • produkty: 931,935,968,966,954
// EOF