927x127 HEAD VPRAVO

Tinnitus Auris

Název vychází z latinského slova „tinnire“, tzn. znít nebo zvonit. Tinnitus je odborné označení pro šelest v uších, které může v různých intervalech zesilovat či zeslabovat. zvoněním, hučením nebo pískáním v uchu či v uších, které slyší pouze pacient a není tedy vnímáno okolím. V těchto případech hovoříme o tzv. „subjektivním tinnitu“. Vzácně se může vyskytnout i tzv. „objektivní tinnitus“, který se u pacienta projevuje stejně, ale je pro okolí slyšitelný či změřitelný přístrojem (fonendoskopem). 

V poslední době je tomuto psychicky náročnému onemocnění, vyznačující se depresemi či nespavostí, vystaveno stále více lidí, což je spojeno s narůstajícím hlukem i stresem.

Příčiny  z pohledu klasické medicíny

Pro vznik tinnitu může existovat celá řada příčin (od ušních zánětů až po úraz v oblasti hlavy, krku). Pro léčbu neexistuje zatím spolehlivá metoda, je ovšem možné tinnitus mnoha způsoby zmírnit.

V poslední době jsou hledány nové postupy terapie, jako například léčba tinnitu pomocí pulzní magnetoterapie.

 

  • latinsky: tinnire
  • jiný název: zvonění v uších, pískání v uších
  • skloňovaný název: tinnitem
  • související produkty: ;;933 ;;937 ;;932
  • Skloňování 2: tinnitus
  • Id hlavního postiženého orgánu: 1111

Související položky (podle značky)

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

// EOF