927x127 HEAD VPRAVO

Hurá do školy! Ale proč?

  • Napsal(a) Ing. Josef Duben

V životě lze obstát přece i tehdy, když člověk nemá vůbec žádné školy, ne? K tomu, aby se člověk najedl a našel přístřeší, k tomu přece není potřeba ani umět číst!

V obchodech, většinou v samoobsluhách, je každému víceméně jasné, co si kupuje, ostatně jsou výrobky označené řadou piktogramů, které by rozluštil i pan Troglodytes (latinsky šimpanz). I negramotný pochopí, že obal má po konzumaci či vybalení třeba holicího strojku vyhodit do koše. I pan pes, tedy asi ne každý, ale ten z dětského vtipu se vyzná. Když se zdráhal vstoupit, protože na dveřích visel nápis „psům vstup zakázán", jeho druh mu dodal odvahy: „Nikde není psáno, že pes má umět číst!" Ovšem je pravda, že, bohužel, i s touto možností se počítá, a na dveřích je piktogram: škrtnutý obrázek psa...

Takže ve veřejném prostoru se dokáže orientovat i negramotný a možná opravdu i pes. Buď podle šipek, nebo podle obrázků, a dokáže najít záchod i místo, kde lze přebalit dítě, atd., atd. Zdá se, že tyto dovednosti či schopnosti si snadno dokážou osvojit i rozličné komunity z jiných zemí, které nyní v Evropě obývají celé čtvrti zejména velkoměst.

Zatím se ještě většinová společnost brání: integrovat se a požívat více „výdobytků", nejen drobtů spadnuvších či uzmutých, je možné jen po absolvování alespoň základního vzdělání.

Hrajeme tuto hru i se svými dětmi a vedeme je též k tomu, že ten, kdo více ví a umí, více vydělá a „má se lépe". Avšak co to je, mít se lépe? Mít větší dům, auto, více kalhot, košil, šatů, jídla, atd.? Dnes, a nejen v naší zemi, se rozumí tím mít se lépe, mít čas! Čas? Ano, čas na sebe, na rodinu, na přátele, na to, sednout si a sledovat západ slunce. Ale i východ, pokud se člověk dokáže brzo vzbudit. Nicméně i k tomu je dobré, přes všechny svody k vychvalované svobodě a nezávislosti, mít vzdělání. Skutečné, ne jen odseděné roky a k tomu papír o absolvování...

Takže hurá do školy? OK, ano, a je dobré děti neznechucovat litováním, že už je po prázdninách a zas musejí do školních lavic. Nebo že ta jejich škola je blbá, nebo naopak, že je nejlepší, a „blbé" jsou ty ostatní. Každá škola může a měla by vnímavému a chápavému žákovi orientovat se v životě a najít v něm své místo. A také obstát v konkurenci. Dobře je, napomohou-li rodiče dobrým slovem, že bez vzdělání, bez vědění, bez moudrosti je život podstatně obtížnější. Takže ano, hurá do školy!

Autor: Ing Josef Duben

Vyšlo v časopise Sféra 09/2014

 

 

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

// EOF