927x127 HEAD VPRAVO

Vysoký krevní tlak

Hypertenze (vysoký krevní tlak)  je nejčastějším onemocněním kardiovaskulárního systému. Na celém světě trpí vysokým krevním tlakem 1,5 miliardy lidí. Zhruba každý třetí dospělý v České republice se léčí pro hypertenzi. Ročně je nově diagnostikován vysoký krevní tlak téměř u 100 000 pacientů.
Není-li hypertenze léčena, vede závažnému poškození cév v celém těle. Po určité době se objeví orgánové komplikace, zejména poškození ledvin, oční sítnice. Zvláště alarmující je fakt, že neléčený vysoký krevní tlak může vést k život ohrožujícím stavům, jako jsou cévní mozkové příhody, infarkt myokardu, apod. I když povědomí o vysokém krevním tlaku a nutnosti jeho léčby jsou všeobecně dobré, ne všichni nemocní o své chorobě vědí a ne všichni jsou léčeni.

 

Co znamená krevní tlak?
V našem těle krev obíhá poháněna srdcem jako pumpou v uzavřeném cévním řečišti. Krevní tlak je síla, vytvářená činností srdce, která pohání krev v cévách. Tato síla působí na pružné cévní stěny a zabezpečuje plynulou dodávku krve ke všem tkáním a orgánům těla. Nejvyšší krevní tlak je v okamžiku, kdy se srdce stahuje a vypuzuje krev do aorty. Tento tlak nazýváme systolický. Nejnižší hodnota krevního tlaku je ve chvíli, když srdce mezi dvěma stahy ochabuje a znovu se plní krví, této fázi srdeční práce se říká diastola a příslušný tlak se proto nazývá tlak diastolický.

Krevní tlak se udává ve dvou hodnotách. První hodnota se týká tlaku na vrcholu srdečního stahu (systoly) tlak systolický. Druhá hodnota se vztahuje k tlaku diastolickému, kdy je srdce relaxováno, proto tato hodnota bývá nižší. Krevní tlak se udává tradičně milimetrech rtuťového sloupce (mm Hg). Mezi obě hodnoty se píše lomítko, takže výsledný tvar je např. 140/90 mm Hg. Pro systolický a diastolický tlak užívá lidové označení „horní“ tlak a „dolní“ tlak. Jak vysoký je náš krevní tlak, je výsledkem vzájemného působení dědičných vlivů a vlivů zevního prostředí. V řadě rozvinutých zemí prokazatelně existují regionální rozdíly v hodnotách krevního tlaku. Ve vědeckých pojednáních byly také popsány rozdíly mezi městy a venkovem s tendencí k vyšším hodnotám krevního tlaku v městských oblastech.

Doporučené cílové hodnoty krevního tlaku
Světová zdravotnická organizace stanovila normální hodnoty systolického tlaku do 140 mm Hg, diastolického pak do 90 mm Hg. Ještě vhodnější je však udržovat svůj tlak pod 130/85 mm Hg.
Svůj krevní tlak by si měl kontrolovat každý z nás, obezřetní by měli být hlavně lidé po 50. roce věku, kdy se stává hypertonikem téměř každý druhý občan. Lze jenom doporučit každodenní měření tlaku, například tlakoměry Omron, které jsou přizpůsobeny používání v domácích podmínkách a mají velmi jednoduché ovládání.

Prevence vysokého krevního tlaku:
• snížení tělesné hmotnosti,
• vhodná strava (dostatek zeleniny, ovoce, omezení tuků a sacharidů
• péče o dostatečnou fyzickou aktivitu
• méně solit
• nekouřit a omezit konzumaci alkoholu na minimum
Nemocný s hypertenzí by měl požadovat pravidelné měření krevního tlaku nejen u svého praktického lékaře, ale u lékařů všech odborností, u kterých bývá pravidelně ošetřován.

Příčiny  z pohledu klasické medicíny

zvýšená tělesná hmotnost
nadměrný přívod sodíku a nedostatečný přívod draslíku a magnézia
zvýšený přívod energie potravou, vedoucí k obezitě, u obézních osob dosahuje asi 50 %. Zvlášť nebezpečná je z tohoto pohledu obezita s nahromaděním tuku v dutině břišní.

Zevní faktory, které se podílejí na rozvoji hypertenze:
zvýšená konzumace alkoholu
kouření
stres

  • latinsky: hypertenze
  • skloňovaný název: vysokým krevním tlakem
  • související produkty: ;;937 ;;959 ;;965 ;;976
  • Skloňování 2: vysoký krevní tlak
  • Id hlavního postiženého orgánu: 1100

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

// EOF