927x127 HEAD VPRAVO

Srdce

Srdce je dutý svalový orgán, uložený za hrudní kostí, v dutině hrudní. Z větší části leží vlevo, z menší části vpravo. Má tvar kužele, je rozděleno přepážkou srdeční na pravou a levou polovinu.

Stěna srdeční je tvořena z několika vrstev:
Vnitřní výstelku tvoří nitroblána srdeční – endokard, který přechází na cípaté chlopně. Chlopně se od sebe oddělují v pravé i levé polovině srdce na srdeční síně (atria) a na srdeční komory (ventriculi). Mezi pravou srdeční síní a komorou je trojcípá chlopeň a mezi levou síní a levou komorou je dvojcípá chlopeň. Chlopně mají tvar nálevky, směřují dolů do komor a zabraňují zpětnému návratu krve do síní.

Střední vrstvu srdeční tvoří srdeční svalovina – myokard

Povrch srdce tvoří vazivová blána – epikard, který pokrývá povrch srdce a přechází v místech, kde vystupují ze srdce velké cévy v silný vazivový obal osrdečník.

Osrdečník – perikard

Mezi perikardem a epikardem je dutina vyplněná malým množstvím tekutiny, která usnadňuje pohyby srdce. Cévy, které vystupují a vstupují do srdce, jsou velké žíly a tepny. Do pravé síně vstupuje horní a dolní dutá žíla a z pravé komory vystupuje plicní tepna – kmen plicní. Do levé síně ústí čtyři plicní žíly a z levé komory vystupuje nejsilnější tepna v těle – srdečnice (aorta). Na začátku plicní tepny a aorty jsou poloměsíčité chlopně, které brání návratu krve do komor.

Srdeční svalovina – myokard
Je příčně pruhovaná svalovina, která na rozdíl od kosterní svaloviny je schopna vytvářet a šířit vzruchy. Nepodléhá naší vůli, ale vlivu vegetativního nervového systému, který zrychluje (sympatikus) nebo zpomaluje (parasympatikus) činnost srdce. Od příčně pruhované kosterní svaloviny se srdeční svalovina liší stavbou a není se schopna po poškození obnovit – regenerovat.

Svalovina komor je silnější než svalovina obou síní a svalovina levé komory má silnější svalovinu než komora pravá. Srdeční svalovina je zásobována krví obsahující kyslík a živiny dvěma venčitými tepnami (pravá a levá). Snížený průtok těmito tepnami či jejich ucpání vede k odumření svaloviny – infarkt myokardu.

Smrštění srdce se nazývá systola a ochabnutí srdce se nazývá diastola.

  • latinsky: cor
  • skloňovaný název: srdcem
  • skloňovaný název 2: srdce
  • produkty: 937,938,965,969

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

// EOF