927x127 HEAD VPRAVO

Cévy

Cévy
Krevní cévy rozvádějí po těle krev. Dělí se na: tepny (artérie), vlásečnice (kapiláry), žíly (vény). Z levé srdeční komory vychází aorta, ta přechází v tepny, které se zužují v tepénky a ty nakonec v tepenné vlásečnice. Ty přecházejí ve tkáních ve vlásečnice žilní části oběhu, jež se spojují v žilky (venuly) a nakonec v žíly (vény), které se vracejí jako horní a dolní dutá žíla do pravé síně srdce.

 

Tepny (artérie) jsou cévy, které vedou krev směrem od srdce. Jejich stěna je silná, pružná. Jejich stavba zajišťuje udržení průtoku krve v oběhu a výši krevního tlaku. Vnitřní povrch je vystlán jednovrstevným epitelem. Vnější vrstvu tvoří silná a pružná vazivová tkáň, která dále obsahuje vlákna hladké svaloviny, které se mohou rozpínat a pojmout tak krev vypuzenou při stahu srdečních komor. Vnitřní stěna zajišťuje hladký a nesmáčivý povrch cév.

 Vlásečnice 

Vlásečnice (kapiláry) jsou tenkostěnné a jemné cévy, které propojují tepny (artérie) a žíly (vény). Jsou velmi tenké a jejich stěna je tvořena jedinou vrstvou buněk. V těle nejsou rozloženy rovnoměrně. Na začátku vlásečnicí prostupuje tekutina obsahující kyslík a živiny z krve do mezibuněčného prostoru. Na konci vlásečnice se do krve vrací tekutina obsahující zplodiny metabolismu.

Žíly
Žíly (vény) jsou cévy, které vedou krev směrem k srdci. Vlásečnice se spojují v drobné žilky a ty pak dále do stále větších žil. Do pravé srdeční síně pak vstupují dvě hlavní žíly: horní (vena cava superior) a dolní dutá žíla (vena cava inferior). S tím, jak se průsvit žil zmenšuje, stoupá rychlost průtoku krve v nich a blíží se rychlosti krve v srdečnici.

Stavbou jsou žíly podobné tepnám, mají však tenčí a poddajnější stěny, ve stěnách mají méně svalových vláken a v žílách dolních končetin jsou kapsovité chlopně, které usměrňují tok krve.

Proudění krve napomáhají také stahy svalů a v hrudníku podtlak, který vzniká při nádechu. Pokud dojde k isometrickému stažení svalu (stav, kdy sval nemění při zatížení délku), hromadí se krev v žilách a ty vystupují pod povrchem kůže.

Pokud krev špatně odtéká z dolních končetin, může díky hydrostatickému tlaku krve v žílách dojít k oslabení a následnému vydutí stěny žíly, které je pod kůží vidět. Tak vznikají tzv. křečové žíly (varixy), které se mohou stát zdrojem zánětlivých procesů. Náchylnost ke vzniku křečových žil je dána geneticky a také druhem vykonávané činnosti, nejvíce zatěžuje dlouhodobé postávání.

 

  • skloňovaný název: cévami
  • skloňovaný název 2: cévy

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

// EOF