927x127 HEAD VPRAVO

Deprese

Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami jedince a patologickým smutkem. Je to nejčastější psychické onemocnění, dvakrát častější u žen než u mužů. Někdy se objevuje fáze deprese, které se střídají s euforickými manickými stavy – bipolární porucha.

Častá je také tzv. zimní deprese v důsledku nedostatku světla v zimních měsících.
Dotyčný pociťuje často zmar a beznaděj, nedostatek motivace, neschopnost cítit potěšení (ahedonie), úzkost a osamocenost, pocity bezcennosti nebo viny, také je někdy zvýšená agrese, malou sebedůvěru, únavu, zhoršenou pozornost a soustředění. Jedná se o závažný, dokonce někdy i život ohrožující stav. Reakce postiženého jedince na tento duševní stav je různá. Dotyčný může být podrážděný, agresivní a zlomyslný, nebo naopak unavený, tichý a klidný. Většinou mizí radostné reakce na pozitivní podněty a jedinec se může okolí jevit jako cynik. Deprese se léčí antidepresivy, často v kombinaci s psychoterapií.

Příčiny  z pohledu klasické medicíny

Za vznikem deprese může stát porucha v  chemii mozku, pravděpodobně v nervovém přenašeči – dopaminu, také v reakci na nějakou stresovou událost, předpokládá se však organická predispozice.
Deprese může vzniknout při organickém poškození mozku (např. úrazy, nádory), krvácení, při endokrinních poruchách, poruchách jater či slinivky břišní (např. cukrovka),
Důvody mohou být i farmakologické – způsobená některými léky či přípravky (např. hormonální antikoncepcí).

  • latinsky: Depressio
  • skloňovaný název: depresí
  • související produkty: ;;942 ;;937 ;;941 ;;929 ;;963 ;;946
  • Skloňování 2: depresi
  • Id hlavního postiženého orgánu: 853

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

// EOF