927x127 HEAD VPRAVO

Od změny myšlení ke změně chování a k úspěchu!

Svoboda nebo trápení? Vše je jen v naší hlavě!
Vše začíná myšlenkou a představou. Pohonem myšlenek a představ jsou emoce. Kdybychom neměli žádné potřeby, nebyl by ani důvod je naplňovat. To, jak přemýšlíme o našich potřebách, jaké emoce k myšlenkám připojujeme, jaký pohon jim dáme, takové se nám dějí situace a takové tužby naplňujeme.

Uvědomujete si, jaký druh myšlenek si udržujete v hlavě?

Jste šťastní a naplnění?
Trápíte se?
Děláte si starosti?

Podle toho, jaký druh myšlenek si udržujete v hlavě, čemu dáváte pozornost, to za pomoci emocí neustále dokola tvoříte. Cesta ven ze začarovaného kruhu existuje, ale je zapotřebí vynaložit úsilí a začít své myšlenky a emoce pozorovat. Jen to, co si uvědomíte, můžete změnit. Nenechte se tedy unášet myšlenkami, které jen spotřebovávají vaši energii a začněte je pojmenovávat a uvědomovat si je. V ten moment získáte prostor, díky kterému je postupně ovládnete. Jestliže se necháme emocí a myšlenkou pohltit bez patřičného odstupu, nezbývá prostor pro vědomou práci s myšlenkami a pro tvorbu svého vlastního scénáře.
Cestou k tomu je zklidnění, ztišení a každodenní práce na uvědomování si svého prožívání. Tzn. odklonit se od neustálého „povídání" své mysli a začít se koncentrovat na prožitek momentálního stavu tady a teď a snažit se o vyprázdnění mysli.

Trápení, starosti a deprese ztratí svou moc!
Jakmile pochopíte způsob fungování vaší mysli, začnete získávat nadhled, myšlenky postupně přestanou nekontrolovaně ovládat váš život a začnete se odpoutávat od trápení, které myšlenky s sebou nesou. Trápení a starosti nejsou ničím jiným než myšlenkami ve vaší hlavě, a kterým nevědomě věnujete to nejcennější, co máte – vaši pozornost.

Od změny myšlení, přes emoce, ke změně chování a k úspěchu.
Základním předpokladem úspěchu, je uvědomit si, že vše, co se vám v životě děje, je vaším vlastním výsledkem, je výsledkem vašeho nastavení mysli. Proto nejjednodušší cestou k nápravě čehokoliv, je být spokojený s tím, co je a začít pracovat na postupném zlepšování. Nálada mysli, která ve vás převládá, je určující pro další budoucnost, protože z nespokojenosti spokojenost nevytvoříte. Je maximálně důležité udržovat náladu mysli v přítomnosti – tady a teď. Jedině tak vzniká spokojenost. Mysl je jako magnet, který umí myšlenku přivolat, ale i vyslat. Druh myšlenky, který udržujete ve své mysli, přitahuje myšlenky stejného druhu.

Bc. Květa Exnerová
www.astrokouc.cz

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

Martina Šindýlková

Ing. Martina Šindýlková vystudovala Stavební fakultu VUT v Brně a krátce působila jako statik, dnes je maminkou pěti dětí. Svoji lásku a péči dává nejen jim, ale dalším potřebným ve svém okolí. Pracuje jako tazatelka společnosti zabývající se průzkumem veřejného mínění. Radost jí dělají nejen děti, ale i účinkování ve sboru Kdur v Kuřimi. Díky povinnostem a životním peripetiím nabrala 25 kg, pociťuje únavu a říká, že je na čase něco s tím udělat.

// EOF