927x127 HEAD VPRAVO

Numerologie poodhalí tajemství vaší duše

Víte-li, kdo jste, proč jste zde, kam jdete a proč myslíte, cítíte a chováte se tak, jak to děláte, jste schopni zapojit všechny své síly a zvýšit tak své energetické vibrace, čímž vylepšíte podmínky vlastního života.

Numerologie je duchovní nauka, která se zabývá symbolikou čísel. Již Pythagoras tvrdil, že „všechno je číslo a znát čísla znamená znát sebe sama". Čísla v našem datu narození tvoří jakýsi základní energetický vzorec, se kterým jsme přišli na svět a jeho rozšifrováním se můžeme přiblížit k pochopení toho, proč jsme protentokrát tady, jaké zde máme úkoly a jaké „nástroje" jsme si přinesli k tomu, abychom dokázali své poslání na Zemi naplnit.

Co se můžete o sobě dovědět?

Můžete zjistit, co o Vás prozrazuje Číslo dne. Je jakýmsi šatem odívajícím Vaše vnitřní Já. Zabarvuje Váš individuální přístup k životu. Dozvíte se, jaké jsou Vaše základní rysy a vlohy, co se skrývá za Vaším vnějším jednáním.

Mnoho napoví Číslo měsíce, ve kterém jste se narodili a číslo roku. To vnímám jako kvalitu kolektivního vědomí všech, kteří se narodili v konkrétním roce, a sleduji, jak vy osobně můžete dary a výzvy konkrétního roku nejlépe uplatnit.

Osudové číslo ukazuje hlavní smysl vašeho života a cestu k němu. Je jakousi specifickou směsí energií, které ovlivňují vaši životní cestu. Obsahuje takříkajíc životní plán, odhaluje smysl vaší současné inkarnace a objasňuje možné prostředky a cesty ke splnění principů určujících Váš osud. Mezisoučet osudového čísla zase vaši osudovou cestu zabarvuje a rozhodujícím způsobem ovlivňuje.

Dominantní číslo napoví, která vaše kvalita vystupuje do popředí, a Karmické cykly zase přehledným způsobem znázorňují průběh Vašeho života. Reprezentují životní cestu, kterou jste si vybrali na úrovni duše před svým nynějším zrozením a lekce, které se máte naučit. Jsou vlastně jakousi zastřešující vibrací, pod kterou byste si měli v příslušných devíti letech cyklu zařídit svůj život. Dozvíte se, na kterou oblast svého života je potřeba zaměřit pozornost, abyste plynuli v souladu s vesmírným cyklem a vyhnuli se zbytečným komplikacím.

Díky výpočtu a vhledu do vaší Osobní roční vibrace můžete poznat, jak nejlépe využít aktuální rok svého života. Skrze vaše datum narození je možné vyhledat tzv. Bod znovuzrození jako klíč ke dveřím, za kterými čeká vaše nové Já. Dozvíte se úkol, který na sebe vzala Vaše duše v tomto životě. Karmický bod Vám naznačí, kde a jakým způsobem se můžete povznést nad rovinu všeho, co jste si přinesli z minulých inkarnací. Do tohoto bodu je třeba nasměrovat vaši životní cestu.

s láskou Sofie Natarani
www.novoucestou.cz

Objevte tajemství svého osobního kódu

Celý vesmír, univerzum a příroda jsou složeny z vibrací. Čísla se svým symbolickým významem představují součást těchto vibrací. A protože my lidé jsme součástí vesmíru, působí tyto vibrace (čísla) i v nás samých.

 

Čísla v našem datu narození tvoří náš osobní číselný kód, který je klíčem ke všemu, co se nás týká. Lze v něm najít původ, kořen všech událostí, které nás potkaly a potkají.

Každé datum narození představuje jakýsi kompaktní program, který se pak individuálně rozvíjí v souvislosti s vibrací našeho jména. Je nesmysl tvrdit, že někdo, kdo se narodil například 7. dne v kterémkoli měsíci je typ „sedmička".  To by bylo dost jednoduché a vlastně i nudné, nemyslíte? Ono je to naštěstí mnohem barevnější a zajímavější.

Naše data narození se skládají z nejméně 6 a nejvíce 8 čísel a je velmi důležité rozklíčovat je všechna – nejprve každé zvlášť a potom jejich propojení. Jedině tak správně uchopíme červenou nit, která se každým datem narození vine a která nás nakonec dovede k hlubšímu pochopení jeho tajemství.

Datum narození ukazuje, jak jsem formován kosmickými vibracemi a co je naším cílem v tomto životě. V našem osobním číselném kódu jsou ukryta i ponaučení, které máme za úkol si osvojit.

Datum našeho narození se skládá ze třech částí: ze dne, měsíce a roku. K jejich hlubšímu a duchovnějšímu pochopení si pojďme datum narození rozdělit na tři části bájného draka: hlavu, tělo a chvost. Vezmeme-li si jako příklad již výše zmíněné datum narození 28.5.1983, tak 28 je hlava, 5 je tělo a 1983=1+9+8+3=21=3 je chvost.

Každá část tvoří samostatný díl naší bytosti:

  • Hlava draka (číslo dne) tvoří základ naší psychiky. Tvoří ji jednociferné nebo dvouciferné číslo dne narození. Den narození je naše nejosobitější vibrace. Ukazuje, jací jsme, jak působíme na ostatní lidi.  Den narození v sobě rovněž obsahuje všechny naše vzpomínky, které jsou základem pro výběr rodičů, místa narození a všech s tím spojených okolností. Když píši vzpomínky, mám na mysli nezapomenutelné dojmy přetrvající z našich jiných existencí. Například vzpomínky člověka z našeho příkladu, tedy  narozeného 28. dne v měsíci se vztahují k roli vládce, velitele, dominantního jedince nebo dokonce agresora, ale i k roli samotáře, osamělého a osamoceného bojovníka.
    Hlava draka dává příkaz tělu a to vytváří pohyb.
  • Tělo draka - měsíc narození Číslo dne je tedy zabarveno měsícem narození (tělo draka), který já vnímám astrologicky, ne numerologicky. Například v 5. měsíci roku jsou lidé narození ve znamení Býka, ale i Blíženců. 5 jako číslo měsíce má potom u každého z nich naprosto jinou energii. Každý měsíc roku má zvláštní kvality.
  • Chvost draka tvoří rok narození a jeho číslo. Rok narození v sobě nese jakousi kolektivní energii – např. v roce 1983 se narodilo mnoho lidí a všichni si na úrovni duše tento rok svobodně vybrali kvůli jeho kvalitám i výzvám, jež ladí s tím, co jako inkarnované duše potřebují zde na Zemi prožít. Nicméně každý z nich energii roku uchopuje a žije po svém – v souvislosti se svým dnem narození, měsícem narození a osudovou cestou. Je to bohatá nádherná mozaika.

Osudové číslo objasňuje smysl našeho života. Nepopisuje, kdo jsme! Spíše vrhá světlo na náš klíčový problém či na naše možnosti. Osudové číslo je jakousi specifickou směsí energií, které ovlivňují naší životní cestu.
Osudové číslo získáme, pokud sečteme naše datum narození:
28. 5. 1983 = 2+8+5+1+9+8+3=36=3+6=9

A na závěr dnešního povídání o numerologii, vám chci říct, že žádná z životních cest není náročnější ani snazší, žádná není lepší ani horší než kterákoli jiná – pokud si ji ovšem takovou neuděláme sami!

Sofie Zdeňka Natarani

www.novoucestou.cz

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

Martina Šindýlková

Ing. Martina Šindýlková vystudovala Stavební fakultu VUT v Brně a krátce působila jako statik, dnes je maminkou pěti dětí. Svoji lásku a péči dává nejen jim, ale dalším potřebným ve svém okolí. Pracuje jako tazatelka společnosti zabývající se průzkumem veřejného mínění. Radost jí dělají nejen děti, ale i účinkování ve sboru Kdur v Kuřimi. Díky povinnostem a životním peripetiím nabrala 25 kg, pociťuje únavu a říká, že je na čase něco s tím udělat.

// EOF