927x127 HEAD VPRAVO

Trojitý zářič

  • Napsal(a) Alena Judit Bernardová

Čínská medicína zná další pro nás neobvyklý a neznámý orgán, a tím je trojitý zářič.

Nemá tvar a je nehmotný, ale přestože je nehmotný, pro naše tělo narušení jeho funkce znamená zdravotní problém.

Trojitý zářič symbolizuje horní, střední a spodní část trupu s příslušnými orgány. Moc se o něm nepíše, není tak známý jako ostatní orgány, na které si můžeme „sáhnout“, ale věřte, že jeho funkce v organismu je stejně důležitá jako ostatních orgánů, neboť propojuje svými dráhami vše v těle, podobně jako dálnice, silnice, cesty a pěšinky na zemi, když je třeba dopravit něco z bodu A do bodu B.

„Trojitý zářič představuje tři prvopočáteční čchi v člověku.
Řídí všechny orgány v těle, vyživující a ochrannou čchi v síti drah, uvnitř, venku, nahoře, dole, vlevo i vpravo.“

Tento „orgán“ je shodný s tím, co se v čchi-kungu nazývá tan-tchieny, elixírová pole, případně v józe čakry, jde tedy o určitá energetická centra, nacházející se právě v oblastech, kam čínská medicína umísťuje tři zářiče. Tato energetická centra, pokud jsou zanešená, nedokážou správně distribuovat čchi a tekutiny. Zalepí se pomyslným blátíčkem, které zatuhne, a neplní svoji funkci. A okolo této přepážky se začne hromadit odpad.

Probuďte svůj trojitý zářič a yyzkoušejte Diochi přípravek Gerocel kapky. Obsahuje komplex bylin, které užívali i faraóni Egypta. Jedné z nich, Nigelle sativě, se přezdívá se "Bylina nesmrtelnosti". Více se o Gerocelu dozvíte zde.

Trojitý zářič přepravuje tekutiny a stravu, je drahou přepravy poživatin. Jde o poživatiny již přeměněné, tj. o esenci, která se z nich při trávení vytváří, a je pak základem pro další tvorbu čchi, krve a tělesných tekutin.

Charakteristika jednotlivých zářičů

Horní zářič je jako mlha, prostřední zářič je jako mokřaď, spodní zářič je jako kanál.

Horní zářič je jako mlha
Tento zářič souvisí především s činností plic a srdce. Podporuje jejich příslušné distribuční funkce, podílí se na rozptylování ochranné čchi z plic na povrch těla, a tedy i na jeho zateplování a dále na rozvodu vyživující čchi. Tato čchi padá jako mlha z horního zářiče do celého organismu, takže jím prosakují podobně, jako mlha prostupuje prostředím, v němž se vytváří. Z tohoto podobenství je právě odvozen název nejhořejšího ze tří zářičů. Aby však horní zářič mohl čchi ze sebe vysílat, musí ji nejprve přijmout – jako vyživující čchi, která vznikla ze sleziny a žaludku poté, co ji tyto orgány přeměnily z toho, co jsme snědli. Po přeměně se pomocí energie žaludku dostala nahoru, plíce přidaly vzduch, srdíčko tuto energii obarvilo načerveno a máme tu krev, která se pomocí plic dostává do cév, aby mohla vyživovat a kolovat v organismu.

Prostřední zářič je jako mokřaď
Tento zářič souvisí s trávicími procesy spojenými s činností sleziny, žaludku, ale i jater a žlučníku. Čchi prostředního zářiče podporuje rozkládání a zažívání trávené potravy, čili tvorbu a obnovování čchi a krve, jakož i jejich distribuci. Je ústředním článkem jejích vzestupných a sestupných pohybů, neboť v této oblasti je počátečně oddělováno čisté (esence stravy stoupající vzhůru) od kalného (zbytků stravy klesajících dolů). Děleno na použitelné a to, co je třeba jako nepotřebné z organismu odstranit. Je to místo, kde se požitá strava rozkládá, kvasí, proměňuje, a proto pro něj dávní tvůrci ve starověké Číně použili příměr, že je jako mokřaď, vřesoviště, bažina. Na základě své hlavní úlohy je tento zářič charakterizován definicí: „Střední zářič řídí přeměňování.“ Proto je tak důležité dbát na správné trávení a pečovat o naši slezinu.
Čchi prostředního zářiče též (začíná) v žaludku, ale vystupuje až po (čchi) horního zářiče. V tomto místě se z přijímané čchi (potravy) oddělují kaly, tekutiny a přeměnou je vytvářena jemná esence, která se shromažďuje nahoře v cévách plic a po další přeměně se stává krví, aby vyživovala tělo; není nic vzácnějšího, než je ona. Proto tato esence, jež se může pohybovat jenom v drahách, je nazývána vyživující čchi.

Spodní zářič je jako kanál
Nejspodnější ze tří zářičů je funkčně spojen s ledvinami, močovým měchýřem, tenkým a tlustým střevem. S jeho podporou se uskutečňuje další oddělování čistého od kalného, tentokrát už s tvorbou konečných odpadových produktů – moče a stolice. Spodní zářič je nejenom pomáhá vytvářet, nýbrž podílí se i na jejich posouvání směrem dolů a na následném vylučování. V tenkém střevě jsou díky jeho transformačnímu vlivu oddělovány kalné složky tekutin, dostávají se do močového měchýře a zahušťují se na moč. Podobně v tlustém střevě se vstřebáváním tekutin zahušťuje stolice, posouvá se do konečníku a nakonec z těla ven. Nejspodnější zářič je proto přirovnáván ke kanálu, stoce, a funkčně bývá charakterizován tak, že „spodní zářič řídí vylučování“.
Čchi spodního zářiče odděluje zbytky stravy do tlustého střeva a tekutiny nechává prosakovat a shromažďovat se do močového měchýře. Potrava je normálně nejprve uskladňována v žaludku, to, že se z ní vytvářejí kaly a sestupují dolů do tlustého střeva, je dáno spodním zářičem. Tekutiny také prosakují dolů, filtrují se, rozdělují, a cestou trojitého zářiče prosakují do močového měchýře.

Jak se projevuje zhoršená funkce trojitého zářiče na našem těle
Trojitý zářič má hlavně distribuovat tekutiny v našem těle a porucha jednoho ze zářičů bude mít většinou podobu „vody“.
Jelikož čchi trojitého zářiče podporuje roznášení čchi i přepravu tekutin po celém těle, chorobné poruchy tohoto orgánu se projevují především různými stavy stagnace a blokací, ať již čchi anebo tekutin. K jejich příznakům patří např. měkké vodnaté opuchliny, nadýmání, pocity plnosti apod. Kromě této celkové nevyváženosti činnosti trojitého zářiče však mohou vznikat i poruchy jednotlivých jeho částí, které budou mít svoje charakteristické odlišnosti, jelikož souvisejí s různými orgány. Onemocnění horního zářiče je provázeno kašlem, pocity dušnosti, chrchláním, a ovlivňuje funkce plic a srdce. Poruchy středního zářiče obyčejně vedou k zažívacím potížím, v případě horkosti k nadýmání a zácpě, v případě chladu pak ke špatnému trávení, kručení ve střevech, nadýmání břicha, průjmům; přenášejí se zejména na činnost sleziny a žaludku. Jestliže není v pořádku spodní zářič, negativně ovlivňuje hlavně funkce ledvin, střev a močového měchýře. Při horkosti ve spodním zářiči dochází k potížím s močením, zástavě močení, v moči se objevuje krev, anebo dochází k těžkostem s vytlačením stolice. Při chladu a prázdnotě je naopak močení hojné, přerůstá až do pomočování, stolice je řídká, objevují se průjmy atd. Vzhledem k těsné funkční spojitosti zářičů s orgány se při léčení většinou postupuje tak, že se nejdříve působí na příslušné orgány.

Prevence a případná léčba
Vím, že velmi dobrou metodou na zprůchodnění trojitého zářiče je čchi-kung, který pod správným vedením a pečlivým každodenním cvičení dokáže energetické dráhy opět zprovoznit a odstranit z nich stagnace a překážky, které v nich z nějakého důvodu vznikly. Cvičení čchi-kungu má dlouholetou tradici především ve východních zemích a vzhledem k tomu, že v tamních parcích cvičí 100letí „důchodci“, lze předpokládat, že toto cvičení pro naše zdraví má svůj přínos. Jistě, možná namítnete, kde na to mám vzít čas, ale to je již na každém z nás, aby si zvolil, co je pro něj prioritou. Jsou dvě možnosti: buď budeme do 70 let žít ve stresu jaksi na plný výkon, kdy stejně máme pocit, že nic nezvládáme a nestíháme, nebo si denní režim uzpůsobíme tak, abychom si mohli život, který je nám zde na těch pár desítek let vymezen, užít v pohodě a hlavně ve zdraví.

Vaše Alena Judit Bernardová

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

// EOF