927x127 HEAD VPRAVO

Hledám to nejlepší pro sebe i své klienty

  • Napsal(a) MUDr. Tomáš Lebenhart

Ve svém profesním (ale i soukromém) životě stále hledám. Hledám to nejlepší. Prostě jsem pochopil, že by každý člověk měl hledat a chtít pro sebe i své okolí to nejlepší. Mnoho lidí s tím má vnitřní problém a utrácí život ve falešné skromnosti a relativní nečinnosti. Jsem dokonce přesvědčen, že požadovat nejvyšší kvalitu – a to stále a ve všem, je naší pozemskou povinností. Pak odpadne závist, zloba, kritizování, fňukání, stěžování si na poměry i na zdraví a náš život se může projevit v plné záři a slávě.

Ale zpět k mé profesi lékaře. Od roku 1980, kdy jsem poprvé vstoupil do ordinace, neustále hledám a nutně jsem musel projít několika vlnami rebelství. Být rebelem je, myslím, též naší přirozenou povinností. Každý, bez výjimky, přichází na tento svět jako rebel, jako svobodný tvor, divoch… pak ovšem přichází systematická výchova a stáváme se spořádanými občany s energií stáda.

Základní zákon života zní: Mysl organizuje hmotu.

Postupně jsem přešel z chemie na bylinné systémy a potravinové „doplňky“ a taktéž jsem se snažil pochopit vztah mezi myšlením, emocemi, potravou a zdravím, resp. utrpením. Velký posun pro mne a mé klienty představuje informační medicína, zejména homeopatie. Na symptomatické i celostní, konstituční úrovni. Informace je nadřazena jakékoliv hmotě, jakémukoliv supervitamínu, enzymu či mocné bylině. Základní zákon Života zní: Mysl organizuje hmotu. Převedeno do smyslu tohoto textu: Informace organizuje atomy, molekuly veškeré biochemické pochody a imunitu našeho těla. Dává všemu dění ve hmotě našich buněk a orgánů řád. Ten řád zaručuje plné zdraví. Již jsme si dávno odvykli, ale stálé zdraví je naprosto přirozený stav. Posledních asi padesát let je běžné být opakovaně či stále nemocen, docházet k lékařům a pojídat tzv. léky.

Pokud chce lékař zprostředkovat uzdravení, musí pilně studovat mimo rozsah univerzitní medicíny.

Pochopil jsem též, že my, lékaři nejsme a nemůžeme být odborníky na zdraví. Nejsme k tomu vedeni našimi učiteli, neboť ani oni odborníky nejsou. Pokud chce lékař skutečně zprostředkovat uzdravení a udržení zdraví svých nemocných, musí pilně studovat mimo rozsah univerzitní medicíny a zdravotního systému. To samozřejmě neplatí pro operativu a urgentní zdravotnickou péči. Tam jde o záchranu života, nikoliv uzdravení. Tam je medicína na správném, nezastupitelném postu.

 Další průlom v mé praxi nastal, když jsem se před více než deseti lety seznámil se skvělou, informační metodou – autopatií. Mohu ve shodě s jejím objevitelem, Mgr. Jiřím Čehovským, říci, že jde o velkou naději pro nemocné lidi. Vše o této superinteligentní léčbě najdete na www.autopatie.cz. Její podstata tkví v tom, že každý může mít po ruce, aniž by navštívil zdravotní zařízení a lékárnu, jednoduchou cestu ke svému zdraví. A to nejen v běžném medicínském smyslu, nýbrž i ve smyslu duševním, energetickém i spirituálním. Pracujeme s vlastní nemocí. Autos = řecky vlastní, pathos = řecky nemoc. Geniálním způsobem, pomocí ředění čistou vodou ve speciální lahvičce, informujeme jemnohmotné organizační centrum vitální síly v nás, aby konala, zaměřila se na přesné cíle a organizovala uzdravení.

Když se uzdravujeme, disponujeme lví silou a jsme neporazitelní.

Uzdravení je energie, kterou skoro žádný pacient v běžné zdravotní péči vlastně ani nepoznal a nikdy nepocítil. Když se skutečně uzdravujeme, disponujeme lví silou a jsme neporazitelní. Je nám skvěle, aniž si to umíme nějak zdůvodnit, máme obrovský apetit – na jídlo, sex, práci i život. Automaticky víme, co máme dělat a spontánně se zbavujeme svých letitých závislostí a zátěží. V rámci širšího uzdravení již netřeba se rozhodovat, vše jde samo a správně. Přestáváte se starat, co si o vás lidé myslí. To je skutečné uzdravení.  Navíc vyzařujete energii lásky, klidu a vědomí, což se vám, samozřejmě vrací – i s úroky.

Hříchem je spočívat v nevědomí, nemoci, bezmoci, lítosti, strachu, bídě a pohrdat dary Života a upřednostňovat potřeby druhých!

Mnoho lidí zažívá po autopatické léčbě, a často v řádech dnů (!) stavy blaha a nevysvětlitelné štěstí a také příval fyzické energie. To po antibioticích asi sotva zažijete, že?  Někteří lidé se však takové hloubce uzdravení podvědomě (a někdy i vědomě) brání. Pokud se skutečně uzdravíme, můžeme přijít o lecjaké sociální výhody, stáváme se pro okolí podezřelými a může se nám např. stát, že ukončíme dlouhodobý vztah – pracovní či osobní, atd. To jistě vyžaduje odhodlání a odvahu. Překročit tabu, že chtít to nejlepší a mít dostatek a jít svou vlastní cestou, není nic špatného. Pochopíme, že hřích je spočívat v nevědomí, nemoci, bezmoci, lítosti, strachu a bídě. Pohrdat dary Života, a upřednostňovat potřeby druhých. Být neustále k dispozici a bezohledně překračovat své energetické hranice. Proto tolik autoimunitních onemocnění, selhávání imunity a rakoviny. Na poli konstituční homeopatie tento stav mysli odpovídá homeopatickému léku Carcinosin, jehož hmotné informace mají zdroj ve zhoubném nádoru ženského prsu.

Tak tedy autopatie a Carcinosinum jsou v mé praxi momentálně nejosvědčenější léčbou. Podrobně příště, chcete-li. Chtějte vždy to nejlepší! Jak ale poznat, CO je pro vás nejlepší? To nelze vymyslet. Je třeba se spojit se svou hloubkou a svými pocity. Neboť váš pocit je jediná realita! O TOM můžete zatím přemýšlet.

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

// EOF