927x127 HEAD VPRAVO

Hana Němcová

Hana Němcová

Rozhovor: Jirka Ledvinka

Jirko, když jsme připravovali knížku Od počátku k prvopočátku, povídali jsme si, že na Otce zapomínáme, nebereme ho „do hry“, jsme tak nějak odpojení a neuvědomujeme si svou vlastní Božskou podstatu… Tehdy jsem to vnímala jako pobídku k propojení, k navazování a prociťování vědomého vztahu s Otcem, Bohem, Stvořitelem, k otevírání srdce. Teď vnímám určitý posun – začít si více uvědomovat vlastní Božství, Božskou jiskru a to, že jsme součástí Božské hry. Že jsme vlastně také Božskými tvůrci.

Určitě!

Je tedy důležité svoje Božství přibírat stále do hry, samozřejmě ani nezapomínat na základní stavební kámen – spojení s Bohem, Otcem – a z tohoto bodu tvořit a manifestovat svoje touhy a přání?

Přesně tak. Já bych ale spíš použil slovo „zadávat“. Vždycky říkám, že pokud cítíte, že by to nějak mělo být, tak si to zadejte a očekávejte výsledek. Nebo to lze vyjádřit slovem „žít“.

Existuje spousta učení, jak si přitáhnout do života hojnost, partnera apod., ale často tam chybí zmiňovaný výchozí bod, kterým je Božský Tvůrce, spojení s Ním a vědomí vlastního Božství.

Ano, často tam chybí toto propojení. Potřebuješ si ho uvědomovat – ne prázdnotu, nebo že jsi v nějakém zmaru, nebo že ti něco chybí.

Je špatně, když toto spojení necítíme 24 hod denně?

Ne, vůbec ne, stejně o tom víš. Víš, že máš zájem a máš tam pozornost – tak to necháš v klidu proudit. Někdy to ani nevnímáš, je to v klidu.

Můžeme to přirovnat k předem nastavenému autopilotu?

Ano, a ani by nešlo, aby ses na to soustředila každou chvíli. Je to automatické. I kdybys propojení nevnímala, ber to tak, že ho třeba zastiňují jen nějaké emoce, které zase odejdou.

Teď když spolu mluvíme, tak je prožívání vlastního Bytí někde na pozadí…

Ano a to je vlastně ono. Obvykle to ale osobnosti nestačí – chce nějakou senzaci a něco vnímat. Božství je ale v klidu. A až přijde příležitost něco zadat, tak to učiníš.

Je Božím záměrem, abychom my lidé tady na Zemi prožívali a cítili své Božství, a z tohoto bodu tvořili?

Ano, je to záměr Boha, a zda i ty budeš mít stejný záměr, to už je na tobě. Ty sama rozhoduješ, zda je to i tvůj záměr – ale měl by být.

Díky tomu, že máme svobodnou vůli, tak se mohu rozhodnout, zda ten nejvyšší Boží záměr tady budu naplňovat, nebo zda se budu podřizovat matrixu, strachům, programům mysli…?

Ano.

Pokud by to všichni takto uchopili a žili svoji esenci, svůj potenciál, pak by si každý žil ve své „bublině“ a občas se propojil s „bublinou“ někoho jiného?

Ano, tak nějak si to lze představit…

Co vztahování mezi lidmi? Spolupráce ve firmách, kde pracuje spousta lidí. Vytváří něco dohromady…

Tam je důležité, aby to lidé dělali proto, že je to baví. Pokud se rozhodnou, že už takto žít nechtějí, tak se systémy rozpadnou a budou fungovat úplně jinak – na Božském principu a na tom, že si každý dá to nejlepší. Ne pracovat ve firmě, kde nechce být. Lidi si budou vybírat.

To je paradigma současné společnosti, která je dopovaná strachem. Kdybychom byli všichni vědomí…

… ano, vypadalo by to jinak.

Nebo je to určitá fáze vývoje?

Obojí.

Říkáš být ve své realitě, tvořit si svoji realitu – když tu byl lockdown, stejně sis nemohl dělat vše, co bys rád, v tvém případě třeba akce naživo.

Dostaneš jiné nabídky, abys tím prošla. Pokud tady přebýváš v „Božském“ a tyto problémy si nepřipouštíš, pak sice dodržuješ zákony, ale zároveň dostaneš nabídku, jak tím projít. Nestrádáš. Žiješ tak, abys dostala jen to nejlepší. Já mám třeba v zadání, že vše dopadne báječně. Věděl jsem, že když nebylo možné akce pořádat, že to dopadne jinak, ale dobře… Začalo se dělat on-line, zároveň jsem se někam posunul a vyzkoušel jsem si to. Takto by k tomu měli přistupovat všichni.

Pokud někomu krachne podnikání, neměl by se lekat, ale naopak se těšit, co nového přijde. Vždycky se nějaké řešení najde.

Pokud máš ale zábrany, že to z různých důvodů není možné a věříš jim, pak to probíhá přesně podle tohoto scénáře. Spousta lidí se z pozice strachu ptá, proč to nejde. Pokud si ale naopak uvědomuješ  Božskou realitu a přistoupíš k tomu tak, že je to o.k., pak dostaneš ještě něco lepšího, co bys ani nevymyslela. Mysl to totiž ani vymyslet nemůže… Je důležité být stále v nastavení hojnosti. Pokud bychom to všichni uměli, pak by neexistoval ani žádný covid, protože lidstvo by bylo na takové úrovni, že by se takový problém do jejich světů vůbec nedostal. Pokud se k tobě dostane informace, že se někde objevila nějaká nemoc, pak tě obvykle napadne „aha“, tak to můžu mít i já – automaticky, aniž by ti došlo, že je to nesmysl, že to k sobě vůbec pouštět nemusíš.

Pokud jsem Božské realitě a uvědomuji si to, pak se dá říci, že tam nemoc vůbec nemá místo?

Ano, vůbec tam nepatří. Nemá tam místo, nelze ji mít.

Pouze pokud se propadnu do systému…

To, co se tady děje, je odraz lidstva a jeho úrovně. Nejen covid, ale cokoliv dalšího… Lidi by se od toho měli odvrátit, měli by se rozhodnout, zda to přijmou, nebo ne.

Přesto – pochází covid z Božské reality?

Dá se to tak říct. Všimni si toho zvláštního původu. Dělá si, co je potřeba, různě mutuje a nedá se uchopit… Lidstvo se od toho má odvrátit, ne to řešit. Lidi, místo, aby to takto uchopili, tak řeší opatření. Tvrdí, že nechtějí covid, ale spíš nechtějí opatření.

Zeptám se na vědomější propojování a uvědomování si vlastního Božství – např. tvoje Boží otisky – nebo meditace. Je to něco, co pomáhá člověka v tom Božském stavu více ukotvovat?

Určitě! Pokud za mnou přijde člověk s přesvědčením, že to tímto způsobem obdrží a jde si za tím, tak ano… V tu chvíli se vše dá zesílit a urychlit. Pokud ale přijde někdo, kdo je jen zvědavý a vlastně ho to vůbec nezajímá, tak se tak úplně neděje. Každý je jiný. Mnoho lidí to již uchopilo.

Lze i přes obrazovku?

Funguje to stejně. Setkání naživo jsou lepší kvůli komunikaci, ale z hlediska energií je jedno, jestli jsi třeba v Austrálii.

Dá se říct, že pokud se někdo připojí, tak ho vlastně přizveš do své bubliny a on se může s tebou vyhoupnout?

Není to tak úplně, lidi se tam vlastně přizvou tím, že mají zájem – přizvou se tak do „Božského“. Já je ani nemusím brát k sobě. Spíš za sebe, nechám si svou bublinu tak, jak je, jen je přizvu do toho „Božského“. Procítí to sami. Musíš neustále pamatovat na vlastní svébytnost!

Co ty věty o tom, že jsme tady všichni propojeni?

Na to bych dal pozor. Dal bych pozor na různé energie, které tady „plavou“, vždyť spousta lidí má v sobě i určité věci v nepořádku – pokud budeš brát, že jsme všichni propojení, pak si „natáhneš“ i určité problémy. Máš mít svůj svět čistý – propojení úplně nejsme, pouze o sobě víme.

Jsme tedy propojení skrze Božský zdroj?

Ano, ale zároveň máme svoji svébytnost. Pokud si tam nechám kohokoliv vstoupit, pak může nastat problém. Nejsme na stejných úrovních a někdo mi tam může zanášet problémy. Mnoho lidí si říká, že když je v tom „Božském“, tak se nic nestane – stane, pokud na to nahlížím z pozice mysli. Pokud jsi v „Božském“, jsi v sobě, pak toho člověka jen pozoruješ, nestahuješ si z něho nic do sebe. Problémem může být, když z pozice mysli nebo ega máš „za povinnost“ někomu pomáhat. Naciťovat se na něj, cítit se skoro stejně špatně – takové propojení je špatně. Bereš si do sebe problémy tohoto člověka a jeho vnímání.

Zpátky k tvořivosti a práci. Paradigma dnešní doby je, že lidé stráví v jedné práci často celý život.

To je často z pozice strachu. Musím to dělat takto, protože to jinak nejde. Pokud to přijmou za pravdu, tak je to pro ně pravda. Měli bychom si hlídat, abychom nepřijímali něco, co nám vyloženě nesedí. Nemyslet si, že je to v pořádku – není to v pořádku.

Opět tedy záleží na mně, jak se rozhodnu, nepřijímat systém přesvědčení, který je mi předkládán společností? Záleží, čemu uvěřím, jestli tomu dám zelenou, nebo červenou? Nesouvisí to i s určitou silou, jakou já jako osobnost disponuji?

Někdo má to přesvědčení silnější a věří si víc. To si ale můžeš i věnovat. Každý z nás má stejnou možnost.

Mně teď naskočila astrologická symbolika a takové ty představy, které souvisí s jednotlivými znameními.

Pak jsi v područí astrologie. Tvoje Božství se k tomu staví tak, že když to tak vnímáš, tak ti to dá.

Z toho vyplývá, že je úplně všechno možné, ale úplně všechno.

Také je. Přesně k tomu to směřuje, můžeš si nastavit cokoliv.

Je dobré postupně a pomalu posouvat limity víry, čeho jsme schopni?

Můžeš i rychle, ale není dobré na sebe tlačit a jít postupně. A časem si troufneš na víc.

Říkáš „troufnout“ – často si netroufneme a jsme zavření v určité škatulce.

Ano, to je hlas ega, musíš mu dát ale najevo, že ho překročíš. Ono protestuje – hlavně tam nechoď… Na začátku to vyžaduje velkou odvahu překročit všechny strachy. Prostě si to dovolíš, i kdyby ego předvádělo všechno možné. Dovolíš si to a očekáváš výsledek, ale nepracuješ na tom, to by se snižovala kvalita, dávala bys najevo Božství, že mu nevěříš.

Zadání, co chci, mohu ale modelovat postupně?

Vždy říkám to nejlepší, co je možné…

Často bereme ohledy… Bude to znít sobecky, ale alfou a omegou by měl být můj zájem, moje štěstí?

Sobecké to vůbec není, vezmi si, že ti to ovlivňuje celý život. Pokud jsi v nepohodě a nepokoji a nedáš si maximum, potom začneš strádat. Sice říkáš, že nechceš trpět, a přitom si to utrpění takto vytváříš sama. Jak se chceš uzdravit, když třeba chodíš do práce, která tě nebaví…? Pozor, je to vlastně převlečené ego.

Proč by naše Bytí, Božství mělo fungovat v nějakém útrpném módu. Má to tu být o radosti a spokojenosti.

Dotkli jsme se nemocí – toho, že si je k sobě pustíme a vlastně v tom božském nemoci nemají místo. Pragmaticky se zeptám – co stárnutí?

Také je to program.

A můžu ho nemít?

Ano a budeš vypadat pořád stejně.

Život od mimina k starci, stárnutí – to je nějaká plošná iluze?

Je to tak obecně přijímáno.

Tedy vše, co je obecně přijímáno, vytváří určité pole, skrze které my programujeme pole našich možností?

Říkáš to dobře – můžeš si vybrat, co si do čistého pole dáš.

Tedy „naházím“ si tam všechno, čemu věřím. Je mi tu sdělováno, že lidi se rodí a umírají, mají choroby, chodí do práce od 8 do 5 hod… tedy obecné pravdy, kterým věříme, a ty mě potom ovlivňují? Ty mohu postupně měnit. Ale může tam být i spousta „pravd“, o kterých ani nevím, že je mám… co s tím?

Pokud máš jasně zadáno, že jsi v Božském poli, tak ani tyto podvědomé pravdy tam nebudou. Prostě se rozplynou. Občas se nějaká může připomenout, ty si uvědomíš, že to není pro tebe a jdeš dál. Pak se tady teprve můžeš cítit dobře a strachy tě nebudou napadat, přesně tak to teď naciťuješ. Když se tam dostaneš, pak tam žádné strachy nemají místo.

Stárnutí a potažmo smrt… může to být i jinak, než jak to vnímáme?

Asi bych to spíš bral tak, že tě to tady asi 1000 let bavit nebude. Rozhodneš se tedy odejít, až budeš chtít.

Mělo by to tak i být – odcházet ze Země, nebo této reality, vědomě?

Ano, když si tady splníš, co jsi chtěla a budeš vnitřně vědět, že už ti to stačí.

Co reinkarnace? Vracíme se zpátky?

Ano. Ne každý zvládne to, co má, za jeden život… Tedy aby duše nabrala kapacitu, uvědomění si svého Božství.

Dárek k předplatnému

Dárek k předplatnému

Zdarma k předplatnému kalendář Světlo a stín v hodnotě 229 Kč.

Dárek obdržíte do pěti týdnů od zaplacení. Platí pouze pro nové předplatitele tištěné Sféry v České republice. Pouze do vyčerpání zásob.

Sféra 5/6 2021

OBSAH:

Kaleidoskop

Editorial

Celostní medicína

Ženy a tradiční čínská medicína

Příběhy z poradny terapeuta Leoše Poskočila

Nutriční farmakologie: Od teorie k praktickému

využití

Staphysagria

Stoletých bude přibývat... I v požehnaném věku ale

můžete mít zrak jako ostříž!

Rozkoše lidské řeči

Rozhovor

MUDr. Jana Wankatová: „Celostní

medicína využívá všech prostředků ke zdraví“

Astrologie

Příboj tónů a vlny hudby v duši Bedřicha Smetany

Energie krajiny a staveb

Stonehenge a modré světlo

Zdraví a krása

Aescin

Meridián tlustého střeva

Objevte rituál krásy podle staré čínské tradice

Zdraví klíčí v semínkách

Spiritualita

Lukáš Nosek: „Nežiju pouze pozemskou

horizontálu, jsem zakotven ve Vertikále, v

Transcendentále.“

Archanděl Uriel

Tajemství labyrintu

Sv. Cecílie

Osobní rozvoj

Převezměte velení nad autopilotem své mysli

Rozhovor: Alena Gajdušková:

„Pokud se beze zbytku začneme podřizovat

zelené ideologii, je zle.“

Pro volné chvíle

Veľká marťanská vojna

Lázně Jeseník

Lanýže, aneb co na těch lanýžích všichni mají?

Inspirace na zajímavé čtení

Křížovky

Sféra 3/4 2021

OBSAH:

Kaleidoskop

Editorial

Celostní medicína

Muži a tradiční čínská medicína

Příběhy z poradny terapeuta Leoše Poskočila

Zdraví, krása, paměť

Fenomén zdravého životního stylu: Přerušovaný půst

Jump for joy! Aneb skákejte radostí!

Diabetes jako možná příčina Alzheimerovy choroby

Rozhovor

MUDr. lenka Hodková: „Je důležité,

aby byl pacient aktivní na své cestě za zdravím.

Nikdo, ani lékař, to za dotyčného člověka neudělá.“

Astrologie

Vibrující vesmír Vincenta van Gogha

Energie krajiny a staveb

Hukvaldská liška Bystrouška

Zdraví a krása

Královské květy v parfémech

Detoxin čaj – hořký zázrak

Diagnostiky zdraví Vladimíra Ďuriny

Vitamín D – účinky předčí všechna očekávání

Diovital je nápoj plný energie

Meridián plic

Osobní rozvoj

Otevři se lásce

René nekuda: „Musím nejprve zjistit, kdo jsem,

a pak teprve mohu rozvíjet svoji tvořivost.“

Jakou sílu má mysl?

Sandra silná: „Běžný život farářky je víceméně

běžný život činorodé ženy,

partnerky a matky.“

Spiritualita

Sv. Kateřina Alexandrijská

Meditační průvodce rokem aneb Pohledy za roušku

viditelné přírody

Archanděl Chamuel

Pro volné chvíle

Slatinné lázně - Lázně Bělohrad

Pomsta mŕtveho kráľa

Město tulipánů Amsterdam

Inspirace na zajímavé čtení

Křížovky

Sféra 1/2 2021

OBSAH:

Kaleidoskop

Editorial

Celostní medicína

Děti očima tradiční čínské medicíny

Příběhy z poradny terapeuta Leoše Poskočila

MUDr. Jan Vojáček

Psychická pohoda a zdravá střeva

Nepodceňujte křečové žíly, nejsou jen estetickým

problémem

Rozhovor: Prof. Pavel Kalvach

„V našich silách je prodloužit si život až o 10 let –

rozumní lidé mají část svého osudu v rukou.“

Rozhovor

Dana Steinová – O trénování paměti

Astrologie

Král Slunce – „Bohem seslaný“ Ludvík XIV.

Petra Nel Smolová – Astrologie a rok 2021

Energie krajjiny a staveb

Keltská hradiště a energeticky vydatná místa

Zdraví a krása

Zimní vůně: Zahalte se do parfému

s vůní vzácných dřev

Prospívají rostlinné oleje srdci?

Meridián žaludku

Vladimír Nerud – Jak posílit organizmus nejen při

viróze jednoduchou meridiánovou masáží

Když se řekne půst

Osobní rozvoj

Feng Ren Shui: Pracovna

Rozhovor: Judita Peschlová

„V roce 2021 budou všechny zastaralé názory,

dogmata a paradigmata vystavena zkoušce.“

Charisma – Kouzlo, nebo klam?

Spiritualita

Rozhovor: Terezie Dubinová

„Každý dobrý skutek se v kvantovém poli počítá.“

Dcery Krokovy – Duše našeho národa

Faraon Achnaton: předkristovská energie Světla a

Lásky

Archanděl Anael

Pro volné chvíle

Meditační průvodce rokem aneb Pohledy za roušku

viditelné přírody

Ostrov lásky – Lázně Libverda

Brambory, česnek, cibule – Svatá trojice domácí spíže

Inspirace na zajímavé čtení

Křížovky

Sféra 11/12 2020

OBSAH:

Kaleidoskop

Editorial

Celostní medicína

Příjemné léčebné metody podle TČM

Příběhy z poradny terapeuta leoše Poskočila

Pozitivní emoce a jak s nimi naložit ve svůj prospěch?

Ženská onemocnění

Brát, či dávat – energetické drama lidstva

Rozhovor

MUDr. Roman Šmucler

Bez vědy ani bez víry to nejde

Ekologie

rehek, pokrývač a kočka domácí

Jaké alergeny vás mohou doma potrápit?

Tradice

Prosinec plný rodinných rituálů

Astrologie

Agatha Christie: detektivka jako terapie

Krása a zdraví

Vladimír Nerud: Jak na patní ostruhy

Meridán sleziny a slinivky

Vůně lásky – ambra

Chia – Zdravotní tvrzení versus fakta

Osobní rozvoj

Rozhovor – Mgr. Alena Jáchimová:

„V každém z nás je zaseté zrnko psychické

odolnosti, záleží na tom, jak ho zaléváme.“

Feng Ren Shui: ložnice

Proč jsou důležité vzpomínky

Silné ženy versus muži

Spiritualita

Sibylino proroctví a apokalypsa

Archanděl Jophiel

Svatý václav a tajemství Svatováclavské koruny

Pro volné chvíle

Rozhovor – Zdeněk Troška:

Věřím ve zdravý selský rozum, který zabrání

devastaci naší národní identity

Spokojené stáří

Rozhovor – Jitka Sedláčková:

„Je mi 55+ a cítím se skvěle!“

Inspirace na zajímavé čtení

Křížovky

Sféra 9/10 2020

OBSAH:

Kaleidoskop

Editorial

Celostní medicína

Dietetika aneb Výživa podle tradiční čínské medicíny

Příběhy z poradny terapeuta Leoše Poskočila

Imunitní systém

MUDr. Tomáš Lebenhart – Pohledy „do života

po smrti“

Kvantová fyzika: Přímý vliv povznášejících emocí

na naše zdraví

Vše zásadní o cukru aneb Naše krev je mnohem méně

sladká, než si myslíte!

Rozhovor

Marian Jelínek: Milujme život

a chtějme od něj co nejvíce!

Věda a e kologie

Závod s přírodou

Matouš Vavřička: Tajemství 3D tisku

Astrologie

Carl Gustav Jung – Psycholog, nebo mystik?

Zdraví a krása

Čaga – Rezavec šikmý

Uvolnění šíjové oblasti podle Vladimíra Neruda

Kalendář akcí

Meridián tří zářičů

Příběh velké lásky aneb Zrození nesmrtelného

parfému

Osobní rozvoj

Feng Shui – Dětský pokoj

Tradice

Podzimní rovnodennost a konec léta

Spiritualita

Karel IV. – O přijetí principu Krista

Hlas katedrály

Josef Kšica: Šperk pro katedrálu

Tomáš Stařecký: Tradice ručního zvonění

v katedrále sv. Víta

Hudba je alchymií zvuku

Panna Maria jako Matka našich duší

Archandělé: Gabriela

Pro volné chvíle

Rozhovor: J. J. J. Miška – Povídání o energetických

liniích krajiny a stromech

Nenápadné, ale pozoruhodné. Také je mesto manga

Tipy redakce na čtení

Křížovky a sudoku o ceny

Sféra 7/8 2020

OBSAH:

Kaleidoskop

Editorial

Celostní medicína

TČM – Tajemná akupunktura

Příběhy z poradny terapeuta Leoše Poskočila

Pulzní magnetoterapie

Vliv strachu a dalších negativních emocí

na naše zdraví

Výživa v době pokoronavirové

aneb Můžeme změnit naši budoucnost?

Péče o zuby z pohledu naší a východní medicíny

 Rozhovor

MUDr. Hana Sirotková:

„Příběhy uzdravení jsou často velmi krásné.“

Věda a technika

Vzhůru na Mars!

Tradice

Zralé léto

Letní sklizně a zásobování se nejen na zimu

Zdraví a krása

Růže – Procitnutí srdce

Svět vitamínů: Jak nám pomáhá „déčko“?

Vladimír Nerud - Obličejová masáž

Meridián osrdečníku

Daniela Filipi: „Lidé mají tak krásné talenty a dary, ale

často je nepoužívají.“

Osobní rozvoj

Feng Shui – Obývací pokoj

Spiritualita

Archanděl Rafael

Linie slovanského časoprostoru

Astrologie

Počátky astrologie ve starém Egyptě – Dendera

Ema Destinnová: Světový hlas a české srdce

Pro volné chvíle

Buď na Stráži aneb proč se mlčí o Svatém grálu

a obraně srdce Evropy

Veronika Žilková: Izrael pro mě znamená velké setkání

Magické stromy keltského roku

Rakouský Salzkammergut, místo legendami

prosolené a brána do minulosti

Inspirace na zajímavé čtení

Křížovky

Sféra 5/6 2020

OBSAH:

Kaleidoskop

Editorial

Celostní medicína

Léčebné metody podle TČM

Fytoterapie – tajemství síly rostlin

MUDr. Tomáš Lebenhart – Polibek pravdy

Příběhy z poradny terapeuta Leoše Poskočila

Když se řekne virus aneb s kým vlastně máme tu čest?

Jak žít s viry?

Ach ten stres: Pánové pod drobnohledem

Rozhovor

MUDr. Miklánek:

Lékaři a léčitelé by se měli naučit spolupracovat

Ekologie

Člověk a příroda

Tradice

Květnová sklizeň – černý bez

Astrologie

Wolfgang Amadeus Mozart –

Geniální skladatel s tajuplnou smrtí

Covid jako symbol

Astro-psychologické „objasnění“ situace kolem

koronaviru Covid-19

Zdraví a krása

Snídat, nebo nesnídat?

Lékořice lysá

Meridán tenkého střeva

Problémy pohybového aparátu očima Vladimíra

Neruda a pohledem čínské medicíny

Rozhovor: Vladimír Ďurina – Silný imunitní systém

je základ

Čím starší, tím lepší, ale starší

Rozhovor: Beata Rajská – Za to, čeho jsem dosáhla,

jsem nesmírně vděčná

Osobní rozvoj

Home Office aneb mám kancelář doma

I–Ťing (Ji Ying)

Feng ren shui domova: Jídelna

Spiritualita

Život a dar Bruna Gröninga: Nejsem nic než nástroj

Rozhovor: Karel Funk – Stačí nechat život běžet

jako řeku, tiše se rozlévat do šíře a vědět, že jednou

splyneme s mořem…

Archandělé: Archanděl Michael

Palladium české: Ochranný štít naší země

Pro volné chvíle

Jak se žije adoptovaným španělským chrtům

v Čechách?

Magické stromy keltského roku

Inspirace na zajímavé čtení

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

// EOF