927x127 HEAD VPRAVO

Deprese? Psychofarmaka vám štěstí nepřinesou!

  • Napsal(a) MUDr. Tomáš Lebenhart

Veřejnoprávní televize nám v hlavním zpravodajském pořadu oznámila, že my Češi jsme stále šťastnější. Že to právě zjistili vědci z Masarykovy univerzity. Nevěřil jsem svým uším. Brněnští vědci jako by žili někde na Marsu.

Počínaje rokem 1980 sedím v různých ordinacích, od roku 2006 se zabývám celostní medicínou a prošel jsem nespočetnými kurzy a školeními v oblasti tradičních medicínských systémů, psychosomatiky, ajurvédy a moderních informačních a kvantových léčebných a diagnostických metod. Studoval jsem a konzultoval (mimo jiné i s indiánskými šamany a jasnovidnými léčiteli) hluboké příčiny nemocí a pádu lidstva. 33 let jsem se intenzivně, o víkendech a po nocích zúčastňoval lékařských služeb první pomoci. Píšu to jen proto, že chci dokladovat, že o lidech a jejich psychickém naladění něco vím, a to přímo z praxe. Že jsem tedy oprávněn blábol našich vědeckých pracovníků zasvěceně komentovat.

Podotýkám, že z obecného pohledu pouze a jedině skutečná věda (véda), tedy metoda zkoumající život sám, zaměřující se na skutečnou realitu, tedy nemateriální, může přinášet výsledky, jež se blíží k pravdě a mají potenciál pomoci jednotlivci i lidstvu. Takový vědec používá svůj rozum jako nástroj srdce. Je přitom otevřený a má čistý úmysl pomáhat a je milující. Neslouží žádnému systému a je zcela nezávislý a svobodný. Pak může vnímat příčiny, souvislosti a chápat odrazy ve hmotě, tedy i lidských tělech.

Lidé jsou hluboce nešťastní, vyděšení, nespokojení a odtržení od zdroje Života.

Lidská psychika patří mezi tělesné, hmotné projevy. Je jakýmsi mostem mezi úrovní našeho vědomí či spirituality a hmotným tělem. Její zdroj je v mozku (jak víme) a v tlustém střevu (jak často nevíme). Nemám zde prostor ani ambice vysvětlovat podrobně biochemické, neurovegetativní a mikrobiologické mechanizmy. Realita, již může každý naprosto nevědecky vnímat prostě tím, že vidí, slyší a vnímá své pocity, je zcela jiná než rozumáři ve svých ústavech vyzkoumali. Lidé v naší zemi (ale i jinde) jsou hluboce nešťastní, vyděšení, nespokojení a odtržení od zdroje Života. Realita je, že my Češi máme tradiční prvenství ve vypitém alkoholu na hlavu, v incidenci rakoviny tlustého střeva, v hazardu, v rozvodovosti a česká stravovací zvyky patří k těm netoxičtějším na světě. TO je realita! Čtyři dokonané sebevraždy denně (statistika Ministerstva zdravotnictví). Desítky pokusů o ukončení života denně. Nejvíce drogově závislých – ohledně např. pervitinu jasně vedeme nad zbytkem světa. Počet autistů, hyperaktivity, mentálních poruch a psychopatů dramaticky stoupá. Lidé se vzájemně terorizují. A to nejen v rámci rodiny, ale i sebe samotné. Často slyším v ordinaci, že matka nenávidí své dítě, děti nenávidí své rodiče. A to nemluvím o světě dospělých…

Ti, kdo si tuto duchovní bídu uvědomují, marně hledají pomoc. Nenalézají ji ve zdravotnictví, nenalézají ji u politiků, v sociálním systému ani v církvích. Psychiatrické léčebny a přebujelá síť ambulancí a ordinací jsou trvale přeplněny. Lidé berou psychofarmaka včetně antidepresiv již od dětství. Zde mohu pouze odhadnout – zhruba třetina naší populace. Hůře na tom jsou snad jen Američané, kterým se tradičně psychiatr nebo psychologický kouč stal součástí života. Problém je v tom, že tudy cesta nevede…

Psychiatři často sami berou psychofarmaka.

Psychiatři nejsou školeni klasickým studiem medicíny ani postgraduálními kurzy na to, aby porozuměli příčinám utrpení a psychopatie, a nemají tak kompetenci skutečně pomoci a dovést svého pacienta ke zdraví a vyššímu stavu vědomí. Sami jej mají většinou nízké. Sami často berou psychofarmaka. Nejsou tedy odborníky na psychické zdraví! Výsledky hovoří jasně. Kdyby nějaký vědecký tým dostal odvahu a zkoumal zpětně souvislost mezi užíváním psychofarmak (zejména antidepresiv) a sebevražednými tendencemi včetně tzv. šílených střelců, byl by s velkou pravděpodobností zděšen statistickými výstupy. Psychofarmaka, jakož i veškeré chemické prostředky by měly být požity pouze v akutním jinak nezvladatelném stavu ohrožení. Další výjimkou je substituce, neboli náhrada přirozených biologických látek při jejich trvalém nedostatku (např. silná cukrovka – inzulin).

Položme si tedy nepříjemnou otázku: „Jsme opravdu šťastni, jak nám tvrdí vědci?“ Opravdu šťastný člověk, kdy se jedná o trvalý stav mysli vycházející z morální čistoty a láskyplného naladění NIKDY nemůže ubližovat. Tyto energie se vzájemně vylučují. Máte někdo pocit, že neubližování a soucit je naše převládající energie? Že potkáváte samé zářící bytosti? Máte pocit, že nás manažeři a zaměstnanci obchodních řetězců, bankovních ústavů, pojišťovenských korporací, majitelé energetických, surovinových a farmakologických gigantů milují a myslí na náš prospěch? Opravdu si to myslíte? Operátoři, správci informačních systémů, výzvědné služby, politici… Já jsem naopak přesvědčen, že žijeme v predátorském prostředí. Dokonce i s bídou, utrpením a nemohoucností se vede tvrdý, bezohledný byznys.

Žijeme v predátorském prostředí.

Dr. David R. Hawkins, jeden z nejosvícenějších psychiatrů, pomocí kineziologických testů vypracoval kalibrační systém úrovně lidského vědomí. Napsal řadu knih. Poslední má název Vzestup po úrovních vědomí, kde shrnuje svůj celoživotní výzkum. Vytvořil stupnici do tisíce bodů. Tisíc je energie Ježíše Krista. Pod úroveň 200 lidé vnímají svět dravčím způsobem. Tvrdí (a já tomu věřím), že v současné době žije na naší planetě 78 % lidí v tomto nízkém pásmu. Např. gorila, kterou zkoumal, má úroveň vědomí kolem 250! Zpět na zem milí čtenáři. Nejde o rozumovou úroveň. Jde o duchovní kvalitu. Jde o to, jak máme otevřené srdce a jakou měrou jsme schopni milovat. Vědec, který nezapojí do výzkumu srdce, na nic důležitého nemůže přijít. Numerologie má mnohem větší potenciál pomoci trpícímu než matematika. Astrologie nekonečně lépe osvětlí hledajícímu smysl jeho životní pouti než astronomie, atd. Stejné pravidlo platí i v léčebných oborech. Včetně psychiatrie.

Vědec, který nezapojí do výzkumu srdce, na nic důležitého nemůže přijít.

Nespoléhejte na prášky. Nespoléhejte na jiné. Spoléhejte naopak na sebe a inteligenci a lásku Života. Chtějte pro sebe to nejlepší a chtějte to hned a stále! Přejte totéž i všem a všemu. Pokud tak činíte s čistým, otevřeným srdcem, činíte se přirozeně šťastnými a vaše vysoké vibrace budou měnit vaše okolí stejným způsobem. Nejen nemoc je nakažlivá. Ale i zdraví. To je dobrá zpráva, že? Přistupujte ke světu jako malé děti, jako primitivové a divoši. To ve skutečnosti JSME! Jsme sám život. Nedovolme nikomu z nás dělat otroky a řiďme se svými pocity. Nespoléhejte na rozum. Pocit je VŽDY pravdivý! Je to propojení s realitou. Jakmile o něm začnete přemýšlet, realita se vytrácí. Kdo se v životě neřídí svými pocity a spoléhá jen na rozum, zákonitě žije ve strachu a stává se nešťastným a ubližuje. Ztrácí skutečnou emoční inteligenci a neumí vycítit nebezpečí a snadno sejde z cesty. Psychofarmaka to nikdy nemohou zvrátit…

Nejen nemoc, ale i zdraví je nakažlivé!

 Základní naléhavé, podvědomé otázky lidí jsou:  Je vesmír dobrý? Funguje? Jsem milován?? Odpověď je jednoduchá: Ano. Ano. Ano! Nic nepotřebujete. Máte vše. Vše, co si připustíte, dostanete…

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

// EOF