927x127 HEAD VPRAVO

Čínská medicína

  • Napsal(a) Alena Judit Bernardová

Není snad nikdo, kdo by o ní neslyšel. I ti, kdo mají jen mlhavou představu o tom, jak tradiční čínská medicína funguje, vědí, že navrací zdraví. Ale na jakém principu vlastně funguje?

Takto jsem se ptala i já, kdykoliv jsem na ni narazila. Celý život jsem toužila proniknout do jejích tajů a odhalit její tajemství.
A mé velké přání se mi splnilo. Když jsem zasedla na první přednášce a lektor vstoupil do dveří, věděla jsem, že jsem na správném místě a mé otázky budou zodpovězeny. Doposud mám živě v paměti tu směsici pocitů: radosti, napětí, hrdosti a touhy po vědění. A když začal vyprávět, jak to vlastně všechno vzniklo, vzpomínám si, že jsem vlastně ani nevnímala, co povídal, jen jsem silně cítila energie, které se v přednáškové místnosti vznášely, a byla jsem nesmírně šťastná, že se toho můžu zúčastnit. Víte, v čínské medicíně je vše krásně logické a já jsem se mnohokrát uctivě poklonila nad její pokorou, moudrostí a vnímavostí, neboť bez ní by nevzniklo nic. Ne že bych měla něco proti západní medicíně, naopak, dokáže zázraky, ale je velká škoda, že tyto dvě úžasné vědy nelze u nás propojit, tak jako v Číně, kde na klinice jsou vedle sebe ordinace klasického lékaře a praktika čínské medicíny a spolupracují. Dokážete si to představit u nás? Já tedy ne. Klasickou medicínu známe přibližně 200 let, tu čínskou 5000 tisíc let (původně je starší, ovšem doložené zápisky jsou od tohoto období). Napadá mě příměr: školáček vedle váženého moudrého kmeta.
Nesmíme zapomínat, že v Číně nebyly povoleny pitvy.

Vědomosti se předávaly prožitými zkušenostmi z generace na generaci.

CO JE TO PULZNÍ DIAGNOSTIKA
Jednou velmi zajímavou věcí, kterou jsme se učili a mě velmi zaujala, je pulzní diagnostika, jejíž pomocí lze určit zdravotní stav. Pulz může mít hodně vlastností – může být klouzavý, rychlý, ponořený, povrchový, přerušovaný, prázdný, plný atd., a tyto jeho vlastnosti jsou důležité k určení stavu orgánů. Pulz se „odebírá“ na zápěstí, ale ne tam, jak jsme zvyklí u lékaře, tento se odebírá z obou stran zápěstí. My se jich učili šest, je to proto, že šest orgánů patří mezi důležité, na nich závisí naše zdraví.

Šest důležitých orgánů
srdce – element ohně
játra – element dřevo
slezina – element země
ledviny – element voda
plíce – element kov

Ledviny máme dvě, tudíž se kontroluje stav každé zvlášť. Říká se jim orgány cang. Pak jsou orgány fu: močový měchýř, tenké, tlusté střevo, žlučník, žaludek a trojitý zářič. Orgány cang jsou plné, ale nenaplňují se, zatímco orgány fu se naplňují, avšak nejsou plné. Každý cang má svůj fu orgán. Znamená to, že jsou ve vztahu sdružené dráhy. Například srdce je ve vztahu s tenkým střevem, a když je srdce z jakéhokoliv důvodu přehřáté, tak tu horkost pošle do své sdružené dráhy – tenkého střeva. Je vždy lepší řešit zánět močového měchýře než onemocnění srdce.

Ve starověké Číně měly tyto orgány příměr císařského dvora:

SRDCE je vládcem, z něhož vyvěrá duch a všechno poznání.
Srdce je císařem lidského těla. Všechny orgány jsou mu podřízené. Když nemá císař řád, nastupuje nemoc a nepohoda. Srdce řídí dlouhodobou paměť, patří k němu láska, radost, spokojenost, slušnost, ukázněnost, ale i zášť, pocit viny, nervozita, rozčilení, touha.
Je pánem krve a cév. Krev patří srdci. Srdce řídí cévy, je hlavní silou krevní cirkulace. Ovlivňuje kvalitu cévního systému – pružnost a průchodnost. Vyživuje a ovládá všechny orgány, psychiku a emoce. Jeho úkolem je ohřívat, řídí tepelnou cirkulaci.
Nejčastější patologické klíčové příznaky srdce jsou palpitace a nespavost.

PLÍCE jsou kancléřem, řídí a regulují čchi v celém těle.
Plíce připomínají stříšku na císařském voze, sídlí na nejvyšším místě a ostatní vnitřní orgány se nacházejí pod nimi. Čchi se ze všech stran vznáší nahoru do plic, a proto se také říká, že plíce jsou dvoranou všech cév, spolu se srdcem. Plíce řídí hlas, dýchání a čchi. Stav plic poznáme podle hlasu – jak je čistý, silný, je-li chrapot apod. Mají na starost vdechování čisté a vydechování kalné čchi a pohyb čchi po těle. Jsou horním pramenem vody a řídí cesty vody.
K emocím plic patří spravedlnost, důstojnost, čestnost, sebeúcta, ale také zklamání, smutek, žal, beznaděj, úzkost a stud. Mezi nejčastější zdravotní potíže patří kašel a dušnost.

JÁTRA jsou vrchním velitelem a vyvěrají z nich úmysly.
Játra řídí průchodnost a je jedno, zda to jsou zablokované emoce nebo tučný oběd. Dále řídí koloběh čchi, krve, tělních tekutin a menstruační cyklus. Játra řídí uschovávání a spotřebu krve – když se člověk hýbe, krev jde do drah, když je v klidu, jde do jater. Z vlastností k nim patří laskavost, shovívavost, soucit, velkorysost, ale i hněv, podrážděnost, frustrace, rozmrzelost, žárlivost a deprese. Mezi nejčastější nemoci pod vlivem jater jsou bolesti hlavy, nervozita, podrážděnost, a premenstruační syndrom (PMS).

ŽLUČNÍK je cenzorem, vyvěrá z něj schopnost rozhodovat a řešit, řídí rozhodnost a kuráž.

SLEZINA a ŽALUDEK jsou správci sýpek, z nichž vychází to, co prošlo přeměnou.
SLEZINA je správcem sýpek, odkud pochází pět chutí (nei jing su wen).
Čchi může být silná pouze tehdy, nejsou-li slezina a žaludek oslabené a doplňují ji. Pokud je žaludek slabý a jídlo se nepřeměňuje, žaludek a slezina slábnou a neživí čchi. Ta se stává prázdnou a vzniká nemoc. (Li dong Yuan)
Slezina řídí přepravování a přeměnu potravy, která stoupá do plic a srdce, ovládá krev – má za úkol udržet ji v cévách, zrovna tak udržet orgány na svém místě, takže za prolapsem rekta, výhřezem konečníku, sestouplou dělohou, hemeroidy, křečovými žílami, těžkýma nohama je právě tento orgán. Ale také k ní patří důvěra, čestnost, otevřenost, rovnováha, nestrannost, jakož i starosti, nadměrné přemítání, utkvělé myšlenky, výčitky svědomí, lítost a melancholie. Jsme-li unaveni po jídle, máme řídkou stolici, chladné nohy a nos, a trápí nás závratě po postavení, potom naše slezina nefunguje, jak má. A vzhledem k tomu, že je to element země, znamená v čínské medicíně velmi důležitý orgán. Neboť v jakém stavu máme zemi, takovou máme úrodu. V praxi to znamená, že správně fungující slezina je schopna dobře zpracovávat a využívat pro tělo živiny.

ŽALUDEK řídí příjem a zpracování potravy, má mezi orgány fu výsadní postavení.
Upraví potravu tak, aby slezina mohla nahlédnout, co je dobré k využití a co není. Jde o dvoustupňový proces. Nejdříve žaludek potravu rozmělní na kašičku a poté slezina po analýze začne rozesílat toto tam, tamto pryč. Ale podmínkou je, že musí být zdravá; pokud není, bere to živelně.

TENKÉ STŘEVO je výběrčím přebytků, z něj vychází to, co se strávilo.
Pomáhá řídit oddělování čistého od kalného. Oddělování řídí v podstatě slezina, ale děje se to v tenkém střevě. Tenké střevo pouze pomáhá, slezina analyzuje a rozhodne.
Tenké střevo má vztah ke dvěma orgánům: tlusté střevo a močový měchýř s ním přísluší do jednoho klubu – do tlustého střeva a močového měchýře posílá odpad. Čisté prostřednictvím sleziny stoupá nahoru do plic a srdce a odtud včleněno do krve stéká po těle a tak ho svlažuje.

TLUSTÉ STŘEVO je správcem nad stokami, z něj odchází to, co se proměnilo.
Řídí přepravu kalného, pomáhá řídit tekutiny, protože ještě 10 % tekutin se vstřebává v tlustém střevě. Ledviny dokáží obsah v tlustém střevě zahustit a tekutinu recyklovat – aby zbytečně neutekla. To znamená, že ledviny berou ze stolice vodu, která se dá ještě upotřebit.

LEDVINY jsou mocným úředníkem, z nich se rodí schopnost a inteligence.
Ledviny, opět úžasný orgán, díky kterému se můžeme radovat ze života. Jsou kořenem života a zdrojem prenatální čchi (ta, která nám byla dána do vínku), dle TČM je v každém z nás kousek prenatální čchi od prvotního předka. Ledviny uchovávají esenci jing (ting) a záleží na každém z nás, jak z ní „čerpáme“. Správně bychom měli žít tak, abychom si každý den kousek té esence mohli uschovat a až přijdou zlé časy, měli kam sáhnout. Zajímavostí je, že různé stimulační látky, které nám na chvíli pomůžou, v podstatě nám tuto životodárnou esenci vykrádají. V esenci jsou uschovány zděděné vlastnosti. Ledviny řídí vodu a rozdělují ji dalším orgánům. Jsou-li ledviny v pořádku, je i moudrost, racionalita, postřeh, jemnost a sebepoznání. Při oslabení ledvin se během života uchovávají strach, tesklivost a nejistota. Jestliže vás obtěžuje časté noční močení, pobolívání v bedrech a kolenou, jsou za tím ledviny. A říká se, že ledviny jsou „poťouchlý“ orgán, když už se ozvou, je jejich léčba většinou na dlouhou trať, proto dbejte na pitný režim.

TROJITÝ ZÁŘIČ je správcem nad vodními kanály.
Není kam zařadit, nemá tvar, ale zato má tři podoby:
Horní zářič – je jako mlha, je v oblasti srdce a plic, souvisí tedy s činností těchto orgánů, a onemocnění horního zářiče je provázeno kašlem, pocity dušnosti, chrchláním a ovlivňuje funkce plic a srdce.
Střední zářič – je jako bažina, v oblasti mezi pupkem a bránicí – patří sem slezina a žaludek a anatomicky játra a žlučník. Je místem přerodu potravy v čchi. Souvisí tedy s trávicími procesy spojenými s činností sleziny, žaludku, jater a žlučníku, tudíž jeho poruchy budou souviset se zažívacími potížemi, jako je nadýmání, zácpa, špatné trávení, kručení ve střevech a průjem.
Dolní zářič – je jako kanál a to v oblasti mezi pánevním dnem a pupkem – patří sem ledviny, střeva (tenké a tlusté), močový měchýř a funkčně játra a žlučník. Souvisí s vylučováním a je funkčně spojen s ledvinami, močovým měchýřem, tenkým, tlustým střevem. Vzhledem k tomu, že tento orgán podporuje roznášení čchi a přepravu tekutin po celém těle, projevují se jeho poruchy různými stagnacemi v podobě vodnatých opuchlin, nadýmání, pocity plnosti, problémy střev, potíže s močením apod.
Trojitý zářič představuje cesty vody – mlha, bažina, kanál – žaludek rozmělní potravu na bažinu. Slezina to správné pošle nahoru v podobě jemno-hmotných substancí, které připomínají páru. Pára se zpracuje v čchi, krev a tekutiny a vydá se na cestu v drahách. Co se nespotřebovalo prostřednictvím kanálků a trubek, odchází pryč z těla – spodní zářič je nečistý (kanál).

MOČOVÝ MĚCHÝŘ je správcem nad vodními nádržemi, uchovává v sobě tekutiny a vylučuje je ven.
Řídí uskladňování a vylučování moči. Je vydatně pod nadvládou ledvin. Ty rozhodují o celkové vodě a močový měchýř to, co dostane, uskladní a vyloučí.

Na závěr této malé ochutnávky z čínské medicíny bych se s vámi rozloučila citací Žlutého císaře (spolu s Fu-sim a Šen-nungem patřil k čínským kulturním hrdinům, podle mýtů stvořil první lidi, vynalezl zpracování kovů, lékařství, architekturu, stavbu cest).

Žlutý císař řekl: „Slyšel jsem, že v nejdávnějších dobách žili lidé zvaní žen-čen, praví lidé, kteří dokonale ovládali zákonitost nebes i princip jin-jangových proměn a žili v souladu s nimi. Dýchali nejčiřejší esenci čchi, odloučeni od vnějšího světa chránili své nitro a cvičením dosáhli dokonalé tělesné harmonie. Proto jsou věční jako nebesa a země a jejich dny se nikdy nechýlí ke konci. To je výsledek žití podle Cesty.“

S úctou k čínské medicíně

Alena Judit Bernardová

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

// EOF