927x127 HEAD VPRAVO

Sféra 5/6 2018

 

Levandulová Sféra se 76 stranami čtení je už na stáncích. Na co se můžete těšit? Na otázky Sféry tentokrát odpovídal šéfkuchař Martin Svatek, Vladimír Nerud prozradí, jak se pozná falešný infarkt a podle kalendáře tradiční čínské medicíny budeme věnovat pozornost srdci a tenkému střevu. Poetické povídání o bezu a bezinkách připravila gurmánka Šárka Škachová a Hana Sar Blochová vám zprostředkovala atmosféru Svatojakubské pouti.

Rozkvetlé dny se Sférou v ruce!

Hanka Němcová, šéfredaktorka

 OBSAH

Kaleidoskop 4
Editorial 5

CELOSTNÍ MEDICÍNA
Kalendář tradični činské medicíny
Květen–červen: V ohnivém období
chraňme srdce a tenké střevo 6
Nerudova Reflexně meridiánová technika:
Falešný infarkt a problémy v oblasti hrudniku 10
Jsme lidé, nebo mikrobi? 12

POZNÁNÍ
Od Marie Curie-Skłodowské
k scintigrafii aneb Radioaktivita
ve službach medicíny 14
Umělý život a kníže filozofů Aristotelés 16
Morganovy octomilky 18
Historie poutido Santiaga de Compostela 20

ROZHOVOR
Martin Svatek:
Nejlepší Michelinská hvězda je, když
hosté bouchají lžicemi a chtějí přidat! 24

ASTROLOGIE
Jak to mají živly s láskou 28

ZDRAVÍ A KRÁSA
Autopatie – Jednoduchá metoda
pro složitý svět 32
Slez lesni - Malva Sylvestris 34
Poznamenejte si do kalendáře 36
Unikátni systém kompletni regenerace
a detoxikace organizmu 37
Chcete se zbavit letargie a být více
kreativní? Vyzkoušejte aromaterapii! 42
Škodlivé tuky?
Tohle snad raději ani nečtěte… 44

OSOBNÍ ROZVOJ
Povolání je to, k čemu jsme v životě povoláni! 46
Rozhovor s Janou Sedlmajerovou:
Poskládejte si puzzle
obrazu svého života! 48
Jak vystoupit ze začarovaného kruhu
aneb Osvoboďte se od diet! 50
Krok do neznáma – Cesta vzniká chůzí 52

PRO VOLNÉ CHVÍLE
Soukromý jedlý vesmir plný chutí
a barev ke každému domu 54
Tip jak naložit s úrodou z vaší
ekozahrady – Inspiraci jsme našli
v kuchařce Činská studie v kuchyni 57
Život egyptského faraona 58
Káva – Dobrý sluha, špatný pán 60
Rozhovor s Janem Hachranem:
„Hlasím se k češstvi, stejně jako Mucha“ 62
Když vykvete černý bez,
rozkvete láska, naděje i víra 64
Tipy redakce na zajímavé čteni 72
Křižovky a sudoku o ceny 73

Více z této kategorie: « Sféra 3/4 2018 Sféra 7/8 2018 »

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

// EOF