Banner nové Sféry

Lenka Clara: O pránické výživě

Lenka Clara přešla na pránu před čtyřmi lety. Před tím ušla kus cesty, pracovala s energií a meditovala. V současné době pomáhá s pránickým přechodem ostatním, vede workshopy a i nadále se věnuje náročnému povolání.

 Jakou vnitřní změnu jste zaznamenala po přechodu na pránickou výživu? Hovoříte o tom, že jste se zbavila alergií a různých nemocí, že došlo k čištění.....Jaká je Lenka dnes a jaká byla před přechodem, tedy pránickým?

Kolik máme času? Prožívala jsem spoustu změn na úrovni tělesné, duševní i duchovní. Bylo to jako bych vylétla do světla a najednou spoustu věcí prožívala mnohem jasněji. Prohloubily se vhledy, zvýšila citlivost. Objevilo se nové vnímáni a vhledy a vjemy, o jejichž existenci jsem do té doby neměla tušení. A řada vzpomínek – na nejstarší dobu naší historie, kdy jsme přirozeně práničtí byli všichni.

Není dobré posuzovat a hodnotit, nicméně je podle vás "duchovní vyspělost" spojená s typem výživy. Tedy aspiruji – li na "osvícení", spojení s Duchem, spojení se sebou, pak je nutné odhodit aspoň maso a živočišné produkty? O pránické výživě nemluvě.....?

Jeden z velkých indických učitelů Sri Sathya saí Bába, kdysi řekl, že ještě nikdy neviděl nikoho, kdo by se „projedl do nebe“, tedy, kdo by osvícení dosáhl změnou výživy. Podle mne jde o důsledek, nikoli prostředek naší cesty. Je ale třeba mít na zřeteli, že každý máme jinou cestu, jiné poslání, a tak jak pokračujeme na svojí cestě, uvolňují se v nás různé schopnosti. Byla by chyba to nějak poměřovat. To myslím na duchovní cestu vůbec nepatří. Cílená změna výživy samozřejmě může pomoci, tím spíše, pokud je motivována porozuměním, soucitem, přáním nenásilí anebo vlastním duchovním rozvojem. Přechod na pránickou výživu souvisí s naší cestou i se změnami, které probíhají na Zemi, souvisí s naším procesem osvobozování se a probouzení. Osvobozování se z uvízlosti v hmotě. Každý se ale osvobozujeme a probouzíme vlastním tempem, a vlastním způsobem. Také každý máme svoji cestu, své poslání, svůj vlastní plán duše...

Mám zkušenosti s energií REIKI, není to také prána? Tedy pokud nechám na sebe reiki působit, sytím se pránou?

Jeden z mých seminářů se jmenuje „ki- prána – čchi = jedna energie“. Samozřejmě máte pravdu. Energie – v podstatě – je jenom jedna. Jenom se projevuje různými způsoby a používáme ji také s různým záměrem. Pokud ale používám Ki se záměrem REI, tedy k léčení, vnímám jí jínak, než „pránu“ – energii, s níž jsme se v této kvalitě setkala poprvé v den, kdy jsem o ní po několika dnech hladovky poprvé požádala a prožila svůj okamžik přepnutí. S reiki jsem předtím pracovala už 17 let a učila ji 9 let.

Co prána a kouření? Je možné být na práně a kouřit?

Myslím, že to nejde už ze své podstaty. Jak by někdo mohl chtít přejít na pránickou výživu, a přitom neměl vyřešenou nebo se nechtěl vzdát závislosti na nikotinu? Kouření není nic než čistá destrukce. Druh závislosti, při které otravujeme – znečišťujeme svůj vnitřní prostor.

Pránická cesta –stejně tak jakákoli duchovní cesta - je opačná: osvobozujeme se, čistíme, závislostí se zbavujeme.

Tvrzení že se tím, že si člověk zapálí cigaretu uklidní nebo uzemní, je zavádějící, a druhé není rozhodně pravdivé. Pokud jde o uzemnění, nejde o něj, ale o utlumení a snížení vibrací. To není uzemnění.

Když si někdo zapálí cigaretu, pocit uklidnění přichází díky tomu, že – po nějaké době, kdy byl ve stresu začne zhluboka dýchat. Zároveň s tím do sebe ale přivádí kouř a ničí se – je to obraz zabíjení sebe sama, nelásky, odporu, ať už si to uvědomujeme nebo ne.

Říkala jsem, že jsem dnes už před 21 lety byla závislá na cigaretách. Tehdy jsem si – v souvislosti s pracovním nasazením - sáhla na dno. Zároveň jsem si začala vzpomínat na duchovní zážitky, co jsem kdysi měla, přišla mi do ruky kniha, objevila se nová důležitá kamarádka, která tehdy do mého života vnesla nový směr a hodně mi pomohla. Zbavit se závislosti na cigaretách byl základ pro to, abych mohla jít dál.

Velmi mi pomohlo vedení při meditacích, kdy jsem vnímala právě to, jak dýchat, na co se přitom soustředit. Uvědomila jsem si – ukázala se mi - důležitost dechu.

Protichůdnost jakéhokoli pokroku na duchovní cestě, který představuje to probouzení i na buněčné úrovni, proces čištění, zdokonalování – proměňování olova ve zlato, ne naopak.

Dechem můžeme léčit bolavá místa, rozpouštět bloky, čerpáme jím pránu. Představuje Život. Některé nejstarší jazyky dokonce nerozlišují ducha a dech. I u nás je to velmi podobné slovo.

Chceme být blíže Zdroji, zvýšit svoje vibrace, být více otevření, čistí, blížit se světlu, být světlem, zářit ho. S tím nejde dohromady to, pokud utlumujeme a znečišťujeme své vnitřní prostředí a utlumujeme nebo dokonce zabíjíme život v sobě. Žádným způsobem. Navzájem se to vylučuje. Pokud chce někdo přejít na pránu – stravovat se pránicky, musí se nejdřív zbavit závislosti na nikotinu. S dalšími kroky počkat, až se organismus vyčistí.

Jen bych chtěla ještě zdůraznit, že po celou dobu mluvím o závislosti. Jakkoli slabé, ale závislosti. A o sebeklamu a nutnosti od nich odstoupit. Ne o používání tabáku např. při šamanských ceremoniích. Tam jde o něco jiného.

Praktická otázka – co Vaše váha? Je stabilní?

Nyní je stabilní. Na práně jsem od září 2012, s výjimkou asi 6 měsíců (dvě velmi těžká období, kdy jsem si chvíli pomáhala jídlem). Zhubla jsem asi 50 kg, asi 10 kg jsem potom zpět přibrala, když už jsem byla na práně delší dobu. Nejsem moc ráda, nejlépe jsem se cítila, když jsem byla na minimu. Ale říká se, že se váha nakonec upraví – pokud skutečně jsme na práně – tak, jak je pro nás vzhledem k našim podmínkám optimální – tak to tak beru na vědomí).

Pránický přechod je dnes tak trochu moderní záležitost, sama jste řekla, že jste následovala vnitřní vedení, se kterým jste byla již nějakou dobu v kontaktu, a že by každý z nás měl své vnitřní vedení následovat. Ani přechod na pránu tedy není pro každého.....

Podle mne je pro každého. Tedy pro každého z nás, kdo se rozhodl pro to jít dál, rozvíjet se, nepopírá svou spiritualitu, ale rozvíjí ji. Dříve či později. Probouzení vědomí, ožívání, je součástí této cesty. Niterné zážitky a vhledy, narůstání porozumění, soucitu. Osvobozování se od závislostí – včetně uvízlostí ve hmotě a jakýchkoli způsobech ovládání. Změna stravy a způsobu života vůbec, změna proti, růst vědomí odpovědnosti za svět – to všechno je s tím spojeno. Pevně věřím, že jednoho dne všichni, kdo si přejeme být vnitřně svobodní, skutečně svobodní, „budou na práně“ – nebudou potřebovat hmotnou stravu. Je to součástí naší cesty, osvobozování se z pádu do hmoty a uízlosti v ní.

Ptala se Hanka Němcová

Příště povídání o práně a duchovní cestě

více info na www.mistosetkavani.cz

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.