Banner nové Sféry

Jaký bude rok 2018? Vypočítejte si osobní roční vibraci!

  • Napsal(a) Zdeňka Sofie Mimrová

 

 

Rok 2018 nese energii mistrovského čísla 11 a spolu s ní i určitý tlak, abychom sestoupili do hlubin podvědomí, vyčistili „sklep“ a probudili se do světla. Tato energie je jakoby na pozadí a neviditelně, ale výrazně nás ovlivňuje. Můžeme ji vnímat jako zastřešující plášť, pod jehož vlivem budeme naplňovat každý sám za sebe svůj osud. Každý člověk tak bude prožívat energii roku 2018 odlišně skrze paprsky energií proudící k němu v souladu s plánem jeho duše.

Tajemství toho, o čem by pro vás tento rok mohl být, poodkryjete, pokud vypočítáte osobní roční vibraci, která trvá vždy od narozenin do narozenin. Tyto vibrace probíhají v devítiletých cyklech; každý rok přináší změnu vibrace od jedničky do devítky a pak se vrací zpět k jedničce. Na začátku každého dalšího devítiletého cyklu máte nastřádáno už dost zkušeností a vaše vědomí je rozvinuto natolik, abyste mohli započít nový cyklus na vyšší rovině.

Jak zjistíte, v jaké jste Osobní roční vibraci?

Je to jednoduché – sečtete svůj Den narození s měsícem narození a s číslem aktuálního roku. Ukáži vám to na svém datu narození.

Narodila jsem se 19.7.1961, jaká je tedy má osobní roční vibrace pro rok 2017?

1+9+7+2+0+1+7 = 27 = 9          nebo            2017

19

7

2043 = 9

Od narozenin v roce 2017 do 19.7.2018 jsem pod vlivem Osobní roční vibrace 9  pod vlivem tarotového archetypu 9 – Poustevník a v den narozenin se posunu do Osobní roční vibrace 1, neboť:

1+9+7+2+0+1+8 = 28 = 10 = 1 +0=1   čili    2018

19

7

2044 = 10 = 1  – v roce 2018 budu v Osobní roční vibraci čísla 1 pod vlivem tarotového archetypu 10 – Kolo života

Pokud vám v součtu vyjde číslo 11 nebo 22, již dále nesčítejte, protože 11 a 22 jsou mistrovské vibrace.

Pojďme se podívat, co lze pod jednotlivými vibracemi čekat

Rok 1 - nové začátky, iniciativa, rozhodnutí. Vůle tvořit. Toto je začátek nového cyklu a je na vás, abyste se rozhodli, kterým směrem se chcete vydat, kam namíříte své síly, odhodlání, vůli, do čeho vložíte své srdce. Buďte bdělí, čiňte uvážlivá rozhodnutí, zaměřte nejprve svou pozornost do nitra, ujasněte si, co chcete a potom učiňte první kroky k tomu, abyste toho dosáhli. Rok s vibrací 1 dává punc všem osmi následujícím rokům cyklu, chopte se tedy iniciativy a ukažte, co umíte! Číslo 1 si lze představit jako páteř, skrze niž proudí životní energie – kundalini. Geometricky je 1 bod. Oba tyto významy zahrnují a požadují obrovskou koncentraci vůle jako nezbytný začátek pro to, aby se životní síla vzedmula a vydala požadovaným směrem. V roce pod vládou 1 očekávejte probuzení své kreativní síly, je to jako když se probudí spící had – tuto sílu je třeba zcela vědomě napřít správným směrem, aby vám byla ku prospěchu.

Rok 2 -  spolupráce, vztahy, schopnost poskytovat oporu. V roce pod vládou 2 budete vedeni k tomu, abyste si definovali své hranice, důvěřovali své intuici, přiznali si své pocity a dobrali se vnitřního i vnějšího klidu. Dejte na svůj vnitřní hlas, který vás povede v pravý čas na pravá místa a k lidem, kteří jsou teď pro vás důležití. V roce 2 můžete potkat někoho, kdo zásadním způsobem ovlivní váš život.

Jestliže 1 symbolizuje vůli tvořit, potom 2 je síla tvořit. V roce pod vládou 2 můžete zažít okamžiky velké inspirace. Vaše nevědomí k vám více než kdy jindy promlouvá prostřednictvím snů a vizí. Vyvarujte se nyní závažných rozhodnutí, je to doba čekání - semena, která jste zasadili v roce pod vládou vibrace 1, potřebují čas k tomu, aby se v zemi řádně uchytila. Je čas akce a čas reakce. Již jste zaseli, nyní čekejte na výsledek. Do akce se pouštějte, jen když je to absolutně nezbytné. Jestli je pro vás nezvyklé aktivně nerozhodovat a chovat se spíše pasivně a přijímat, co život přináší, může být pro vás tento rok – než si zvyknete – nečitelný.  Není to ale o tom, abyste nic nedělali, spíš následujte své vnitřní podněty.

Rok 3 – aktivita, expanze, sebevyjádření, zábava, živost, zrození nového, přírůstek. V roce 3 můžete být postaveni do situace, budete vedeni k tomu, abyste se vyrovnali s minulostí, zejména pokud máte doposud nevyřešené nějaké vztahy. Nelze vyloučit setkání s bývalými partnery nebo přáteli, s příbuznými, se kterými jste se dlouho neviděli.

Tento rok se výborně hodí k tomu, abyste 1) skoncovali s přílišným dáváním se druhým 2) aby se zahojila bolavá místa, která povstala z vašeho vztahu k matce nebo k osobám, která ve vašem životě hrály podobnou roli 3) abyste popustili uzdu své tvořivosti a vnesli do světa radost a konečně 4) aby váš život byl bohatší na krásu a přirozenost. Všechny zkušenosti, které vstoupí do vašeho života v roce s vibrací 3, mají jeden účel – pomoci vám růst a rozšířit obzory. Očekávejte pozvánky do společnosti, na různé semináře, přednášky, oslavy.

3 je obdobím expanze a plodnosti ve všech životních oblastech. Pokud jste ve věku, kdy je už čas počít dítě, nyní je k tomu ta nejvhodnější doba. Stvořit můžete ale třeba nějaký umělecký projekt. Kreativní síla je v tomto roce aktivní, možné je cokoliv. Vstupte na plodnou půdu a buďte přístupní růstu a změnám.  Otevřete se obohacujícím obrodným podnětům, jež vám zkrášlí život. Něco, co v sobě nosíte už delší dobu, teď může získat konkrétnější podobu a naplnit vás novým uspokojením.

Rok 4 – spojení s kořeny, možnost vybudovat si stabilní základy nebo je posílit. Pořádek a řád. Nalezení nových zdrojů výdělku a finanční stability; Možnost změny bydliště. Tento rok je příznivý pro koupi, získání nového bytu nebo domu, nebo jejich prodej, nákupy, zařízení i vybavení domova.

Jedná se o období, které po vás vyžaduje disciplínu, trpělivost a vytrvalost. Je potřeba, abyste se naladili na kosmický řád, který má svůj vlastní rytmus.  Je to období vhodné k přeorganizování a uspořádání všeho, v čem vládne chaos. V roce vlády čtyřky by vám mělo začít přinášet ovoce úsilí z prvních tří uplynulých roků devítiletého cyklu.

Rok s vibrací 4 není vhodný pro odpočinek. Je to rok pilné a vytrvalé práce, během kterého musíte bedlivě sledovat vše, co souvisí s vaší profesí a finančním zajištěním. Vytvářejte si pevné základy ve všech oblastech života. Tento rok od vás vyžaduje, abyste postupovali krok za krokem a žádný z nich nevynechali. Postupujte cílevědomě, avšak trpělivě. Zůstaňte na své cestě!  Vytyčte si znovu cíle a napište si je! Uvědomte si, po čem toužíte, kam chcete nasměrovat svoji energii a potom jděte a konejte!

Rok 4 je vhodný k větším finančním investicím zejména do nemovitostí, nicméně je třeba investovat své peníze moudře a s rozmyslem. Starejte se o své peníze a ony se postarají o vás.

Udržujte své zdraví v optimálním stavu. Pocity fyzického těla byste měli s láskou a opravdovým procítěním respektovat. Skrze tyto pocity se vás totiž vaše duše snaží upozornit na bezmyšlenkovité opakování stále stejných chyb. Po expanzivním roce 3 možná shledáte, že je třeba, abyste do svého života zařadily pravidelný fyzický pohyb. 

Rok 4 mnohdy přináší mužům otcovství. Pro všechny je potom rok 4 obdobím, kdy si můžeme podívat na to, jak to máme ve svém životě s autoritami, zda příliš nevzhlížíme k nějaké vnější autoritě a neopomíjíme svou vnitřní. Rok 4 je obdobím vhodným pro vyřešení vztahu s otcem nebo s tím, kdo pro nás tuto roli sehrál.

Rok 5 – změna, svoboda, dobrodružství. Hledat a nacházet smysl života.

Rok 5 může ve vašem životě představovat obrat a osvobození ode všech omezení, kterým jste nějakým způsobem podléhali v průběhu předchozích čtyř vibrací. Během tohoto roku dojde k pohybu a k nezbytným změnám, jak uvnitř vás, tak ve vnějších okolnostech.

V tomto roce vzniká něco nového -  nový životní pocit, nové pochopení nebo nový vztah – k sobě nebo k druhému člověku. Odehrává se to jakoby samo o sobě, jediné, co je zapotřebí – je vaše otevřenost. Položte si otázku: Jaké pocity a zkušenosti mohu nyní obejmout a přijmout?

Vibrace 5 je hodně o svobodě. Je to období, které lidi často nutí cestovat, pohybovat se, měnit prostředí. Může se ale také jednat o velký pohyb uvnitř vás samotných. O přeskládání myšlenek, hodnot, názorů. O otevření se novému. O přijetí nových idejí. Jedná se o jakýsi osobní, vnitřní zasvěcovací proces. Pomoc byste měli hledat uvnitř sebe, ne venku. Mám na mysli neustále se snažit poznávat a odhalovat neznámé a neviditelné části sama sebe. Jinými slovy jde o to přijímat svou sílu i slabosti, prožívat a ztělesňovat vlastní kvintesenci.

5 je rokem stvořeným pro cestování, takže se nebojte a pokud vám to situace dovolí, „sbalte kufry“ a někam vyrazte. Kamkoli kde můžete potkat zajímavé lidi a prožít něco nového. Změňte na chvíli prostředí.

Abyste se dokázali vyrovnat se změnami a abyste měli z čeho čerpat při budování nových světů, měli byste naslouchat a vnímat hlas svého srdce. Řídit se jeho radou a důvěřovat tomuto vedení. Vaše srdce je jediný partner, se kterým se můžete domluvit podle svých představ, snů a přání. Jen ono je schopné vám porozumět a poskytnout vám pocit spokojenosti a radosti a také dobrou radu.

Rok 6 – Sebe přijetí. Vztahy. Láska. Domov. Rodina. Naučit se žít s nedokonalostmi. Pochopit, že láska má mnoho podob. Stát na rozcestí. Přitakání z celého srdce.

Pomáhejte, kde je potřeba. Je to rok tvého dávání se. Rok hlubokého uspokojení. Po neklidném a aktivním pětkovém roce by se mělo dostavit zklidnění. Nicméně mějte na paměti, že jste v roce důležité životní volby. Budete si muset vybrat priority nebo přijmete nový druh odpovědnosti ve svém životě.

Láska a city budou v tomto období hrát důležitou roli. Kdekoli jste si mysleli, že vaše štěstí závisí na vnějších okolnostech nebo na někom jiném, teď budete moci rozpoznat, že cesta k hlubokému naplnění začíná překonáním vnitřního odporu a protikladů uvnitř sama sebe.

V tomto roce si vaši pozornost vyžádají vztahy s přáteli, členy rodiny a všemi, koho máte rádi. 6 je číslo lásky, a tak ve vašem vztahu vystoupí na povrch záležitosti, které už nějakým časem kvasí a které bude zapotřebí řešit.  V roce pod vládou 6 se obvykle páry dávají dohromady nebo se rozcházejí. A tak je tento rok pro vás příležitostí začít ve vztahu chápat svůj závazek na hlubší úrovni, nebo se vydat každý svou cestou.

Rok 7 – uvnitřnění. Odpočinek. Změna.

V roce 7 se můžete cítit unaveni víc než obvykle a mít tendenci stahovat se do ústraní. Potřebujete být sami, přemýšlet, rozjímat, meditovat a spočívat v sobě samých. 7 je dobou odpočinku. Traduje se, že Bůh stvořil svět v šesti dnech, sedmého dne pak odpočíval. Naše vnější aktivity by v tomto roce měly být omezeny na minimum, pozornost bychom měli směřovat do svého nitra.  Je třeba se zklidnit a naladit na tóny své duše.

Sedmičková vibrace vás povede k tomu, abyste si uvědomili zdroje svých vlastních sil a spoléhali se co nejvíc především sami na sebe. 7 je duchovní číslo a lekce tohoto roku vás povedou především tímto směrem – vše, co se v jeho průběhu přihodí, vás bude nutit, abyste se zabývali hlubším smyslem svého života. Zjistíte, že vám samy „skáčou“ do rukou duchovní knihy nebo potkáte člověka, který vám předá důležité poselství.

7 je rokem, v němž se člověk mění – ani vy nebudete asi výjimkou. Sedmička je rokem, kdy k nám všem promlouvá Vesmír; takže se v tomto roce můžete setkávat s nejrůznějšími změnami, které se dotýkají vašich citů a duše; může docházet ke změnám ve vašich vztazích, z vašeho života může někdo nečekaně odejít. Ztráta někoho blízkého se týká většinou lidí, kteří doposud žili jen materialisticky a o duchovním světě nemají ani potuchy. Takováto událost je potom má „probudit“ a většinou se tak i děje.

Využijte tohoto období k tomu, abyste se dále vzdělávali nebo zdokonalovali v tom, co vás zajímá a přitahuje. Je k tomu vhodná doba, protože sedmá fáze cyklu přeje právě intelektuální a psychické aktivitě.

7 je rok změn, očekávejte „čerstvý vítr“. Využijte příležitost k „vykopání pokladu“ uvnitř sebe samých. Vydejte se na cestu. V tomto roce se určitě dá něco do pohybu.

Rok 8 – karma. Zodpovědnost. Byznys. Rovnováha.

Osmička je číslem rovnováhy a karmy; úspěch tohoto období tedy závisí na tom, jak jste si vedli v celém svém dosavadním životě. Pokud jste do něj vložili velkou dávku usilovné práce a dobré vůle, dočkáte se teď určitě náležité odměny. Osmá fáze se totiž řídí heslem: „Co kdo zasel, to také sklidí“. Pokud jste, kdy pochybovali o tom, jak moc efektivní jste, pokud jde o materiální záležitosti, nyní pod vlivem 8, budete mít jasno. 8 vládne karma – zákon příčiny a následku a vy obdržíte přesně to, co si zasloužíte. Někteří se dočkají velké odměny, ocenění, veřejného vyznamenání, slávy, zatímco druzí budou konfrontováni s nějakou ztrátou, finančním krachem či nezaměstnaností. To ale neznamená, že jste nezbytně „špatní“, ukazuje to prostě na to, že jste se svou energií nezacházeli moudře, vybrali jste si nesprávný cíl nebo jste nepodnikli všechny potřebné kroky k tomu, abyste byli úspěšní.

V citovém životě je třeba v roce 8 dát pozor na krizi, která by mohla vzniknout z nezvládnutí emocí, respektive z příliš impulzivního jednání.

8 je výborný rok pro to, abyste všechno, co je ve vašem životě mimo rovnováhu, dali do pořádku. Je dobré vyřešit v tomto smyslu finanční a právní záležitosti, věnovat se svému zdraví a prakticky uskutečňovat své záměry. Možná budete mít v tomto období nějaké řízení před soudem.

Přehlednost, pořádek a rovnováha budou pro vás v tomto roce hrát velmi důležitou roli.

Rok 9 – jít do sebe, vypnout. Bilancování. Ukončování.

Devátý rok je rokem završení a jakéhosi tichého usebrání, které vede k probuzení vnitřní moudrosti – je to čas poohlédnout se zpátky a pochopit, že všechny cykly končí… a potom znovu začínají. V roce vlády devítky je vždy potřeba něco rozhodnout, vybrat si nějakou novou cestu a k ní napřít všechny své síly. Ale nejprve je důležité s láskou dokončit a uzavřít minulost.

V roce 9 je vhodné udělat si jakousi soukromou inventuru a zvážit koho a co si s sebou chceme vzít do dalšího cyklu a co naopak s sebou již vláčet nepotřebujeme. Vše přezkoumejte a odhoďte vše, co už ve svém životě nepotřebujete. Jestliže něco skončilo, nechte to běžet. Přestaňte se toho držet. Rok pod vlivem 9 je rokem odpovědnosti k sobě samým i druhým.

V tomto roce možná podniknete nějakou zajímavou zahraniční cestu nebo se seznámíte s někým z ciziny.

Rok 9 je obdobím vhodným pro charitativní činnost. Můžete se například zapojit do dobrovolné pomoci potřebným lidem nebo se zúčastnit nějakých sociálních projektů.

Doporučuji vám, abyste tento rok nezačínali nic nového, pokud se nejedná o krátkodobou záležitost anebo o logický vývoj předchozích let. Spíše dokončete a uzavřete vše, co máte „rozdělané“.

Možná zjistíte, že vás dosavadní koníčky už tolik nebaví a také ti, se kterými jste doposud trávili svůj volný čas, vás začnou nudit nebo štvát. Pokud tomu tak je, nebojte se je s láskou propustit ze svého života – je to právě síla devítky, která „odděluje zrno od plev“ a Vesmír nám nikdy nevezme nic, aniž by pro nás měl již připraveno něco nového.

Hodně úspěchů v roce 2018!

Pokud chcete ještě hlouběji porozumět sami sobě, nechte si vypracovat hluboký numerologický rozbor. Více na: www.novoucestou.cz

 

 

Celostní medicína

Osobní rozvoj

Zdraví a krása

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.